Predsjednik Agius izvijestio Savjet bezbjednosti UN-a o napretku u radu Mehanizma

Predsednik
Arusha, Haag
Predsednik Mehanizma, Sudija Carmel Agius
Predsednik Mehanizma, Sudija Carmel Agius

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog Mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), sudija Carmel Agius, danas je Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija (Savjet) podnio petnaesti izvještaj o napretku u radu Mehanizma u kojem je u kratkim crtama opisao njegove pravosudne, kao i druge ključne aktivnosti tokom posljednjih šest mjeseci.

U vezi s preostalim sudskim predmetima koji još nisu okončani, predsjednik Agius je prvo obavijestio Savjet o ključnim dešavanjima u ogranku u Arushi, uključujući završetak postupka preispitivanja i donošenje, nekoliko mjeseci prije predviđenog roka, presude u postupku preispitivanja u predmetu Ngirabatware. Zatim je istakao da je nova optužnica protiv Augustina Ngirabatwarea, za nepoštovanje suda i podsticanje da se počini nepoštovanje suda, potvrđena u oktobru 2019. i da je taj predmet spojen s već postojećim predmetom po optužbama za nepoštovanje suda protiv Maximiliena Turinaboa i drugih. Očekuje se da će zajedničko suđenje za nepoštovanje suda početi u prvoj polovini 2020., i da će se završiti do kraja godine. U vezi sa sudskim aktivnostima u Haagu, predsjednik je izvijestio da se i dalje očekuje da će presude na ponovnom suđenju u predmetu Stanišić i Simatović i u žalbenom postupku u predmetu Mladić biti donete po planu, to jest do kraja 2020. godine.

Nakon što je u kratkim crtama opisao napredak koji je ostvaren tokom ovog izvještajnog perioda, predsjednik Agius je izložio nekoliko značajnih događaja koji predstoje Mehanizmu u bliskoj budućnosti. Kao prvo, naglasio je da će 2020. biti ključna godina za Mehanizam, budući da će on privesti kraju najveći dio svog sudskog rada, što će mu omogućiti da se usredotoči prvenstveno na trajne rezidualne funkcije, u skladu s vizijom Savjeta o Mehanizmu kao “male, privremene i efikasne institucije”.

Kao drugo, izjavio je predsjednik Agius, Mehanizam očekuje saradnju sa Savjetom bezbjednosti u vezi s revizijom napretka u radu Mehanizma koja će biti provedena 2020. godine u skladu s rezolucijom 1966 (2010.), kao i sa Službom za unutrašnji nadzor (OIOS) u vezi s njenom sljedećom ocjenom. Predsjednik je naglasio ozbiljnost s kojom Mehanizam pristupa takvim procesima kontrole, kao i to da je Mehanizam spreman za otvorene diskusije.

Kao treće, predsjednik Agius je istakao potrebu za daljom i intenzivnijom saradnjom država članica u vezi s nekoliko ključnih aspekata rezidualnih funkcija Mehanizma. S tim u vezi, predsjednik je naglasio da se Mehanizam oslanja na države članice po pitanju sprovođenja kazni, kao i po pitanju hapšenja osam preostalih bjegunaca MKSR-a. Konkretno, predsjednik je pozvao Južnu Afriku da ispuni svoje međunarodne obaveze tako što će uhapsiti bjegunca koji je 2018. godine lociran na njenoj teritoriji. Takođe je pozvao države članice da pruže pomoć u pronalaženju trajnog rješenja za premještanje devet osoba koje je MKSR oslobodio optužbi i pustio na slobodu, a koje se trenutno nalaze u jednoj sigurnoj kući u Tanzaniji.

Kao četvrto, predsjednik Agius je izjavio da Mehanizam očekuje dalju saradnju i pomoć Savjeta bezbjednosti i članica Ujedinjenih nacija uopšte, posebno u vezi potrebama Mehanizma vezanim za budžet.

U zaključku, predsjednik Agius je izrazio pouzdanje u podršku međunarodne zajednice, izrazivši svoju vjeru “da će skepticizam koji prevladava u vezi s međunarodnom krivičnom pravdom biti ostavljen po strani, kako bi mandat Mehanizma, kako ga je utvrdio upravo ovaj Savjet, i dalje mogao da se ispunjava.”