“Borba za jednakost”: Mehanizam obeležio Međunarodni dan žena 2016.

Mehanizam
Arusha
Devojke i njihove mentorke isudija Modesta Opiyo i gđa. Sarah Kilemi, govornici na ovom skupu
Devojke i njihove mentorke isudija Modesta Opiyo i gđa. Sarah Kilemi, govornici na ovom skupu

Ogranak u Aruši Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) je 8. marta 2016. obeležio Međunarodni dan žena 2016. godine nizom skupova kojima je promovisan ovogodišnji svetski slogan ove proslave: “borba za jednakost”.

Ovogodišnje manifestacije su se preklopile s prvom godišnjicom pokretanja programa u ogranku u Aruši pod nazivom “Neka se njena budućnost ostvari: program mentorstva za devojke iz Aruše”, koji je uspešno pokrenula Kancelarija za rodna pitanja MMKS u sklopu obeležavanja Međunarodnog dana žena 2015. godine. Ovim programom, koji se finansira dobrovoljnim prilozima zaposlenih MMKS i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), kao i od strane sindikata MKSJ/MMKS i udruženja zaposlenih Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR), obuhvaćeno je 20 devojaka i mladih žena uzrasta između 17 i 25 godina iz odabranih državnih srednjih škola u Aruši. Cilj ovog programa je da učesnice osposobi da donose upućene odluke o raznim pitanjima, od priprema za nastavak školovanja na fakultetu ili ulazak na tržište rada, do pitanja od šireg interesa.

Ogranak Mehanizma u Aruši je 8. marta 2016. organizovao skup kojim su obeležena dostignuća učesnica ovog programa tokom protekle godine, kako u školi, tako i tokom mentorskih sesija. Sudija Modesta Opiyo, sudija Vrhovnog suda Republike Tanzanije, održala je uvodni govor tokom proslave, a učesnice su takođe imale priliku da govore o svojim iskustvima tokom programa mentorstva.

U sklopu proslave Međunarodnog dana žena 2016. godine na Mehanizmu, biblioteka ogranka u Aruši je takođe pripremila izložbu relevantnih resursa kojima se obeležava ovogodišnja tema proslave, i koja će biti postavljena cele sedmice. Postavljena je i izložba fotografija zaposlenih u MMKS i MKSR koji rade u Aruši, sa citatima o tome šta za njih znači Međunarodni dan žena i zašto je jednakost na radnom mestu važna.

Govoreći o Međunarodnom danu žena, gđa. Sera A. Attika, osoba u MMKS zadužena za rodna pitanja, izjavila je: “Osposobljavanje vodi ka većoj jednakosti i osposobljavanje počinje na osnovnom nivou obrazovanja. Odajući počast devojkama i mladim ženama koje učestvuju u ovom programu mentorstva u sklopu proslave Međunarodnog dana žena 2016. godine, jasno stavljamo do znanja da je obrazovanje devojaka i žena jako važno”.