Žalbeno veće odobrilo zahtev za preispitivanje presude u predmetu Ngirabatware nakon što je nastavilo postupak posle puštanja na slobodu sudije Akaya

Sudska veća
Arusha, Haag
Appeals Chamber
Appeals Chamber

Žalbeno veće Mehanizma za međunarodne krivične sudove Ujedinjenih nacija (“Mehanizam”), u sastavu sudija Theodor Meron (Sjedinjene Američke Države), predsedavajući, sudija Joseph Masanche (Tanzanija), sudija Aydin Sefa Akay (Turska), sudija Aminatta N’gum (Gambija) i sudija Gberdao Kam (Burkina Faso), danas je izdalo odluku kojom je prihvatilo zahtev za preispitivanje presude u predmetu Tužilac protiv Augustina Ngirabatwarea. Donošenje ove odluke predstavlja nastavak postupka o meritumu predmeta pred Žalbenim većem u punom sastavu.

Postupak u ovom predmetu je bio u zastoju nakon što je sudija Akay uhapšen u Turskoj gde je nakon toga proveo devet meseci u pritvoru. Premda mu je formalno priznat diplomatski imunitet Ujedinjenih nacija, sudija Akay je pred turskim Prvostepenim krivičnim sudom u Ankari osuđen po jedinstvenoj optužbi da je pripadnik terorističke organizacije i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od sedam godina i šest meseci. Sudija Akay je istog dana privremeno pušten na slobodu do početka žalbenog postupka.

Nakon što je sudija Akay pušten iz pritvora, sudija Meron, predsednik Mechanizma i predsedavajući Žalbenog veća, konsultovao se sa sudijom Akayem, koji je potvrdio da je sposoban i spreman da izvršava svoje sudijske funkcije u ovom predmetu.

Ovo je prvi put da je Mehanizam odobrio zahtev za preispitivanje pravosnažne presude i odlučio da održi pretres u postupku preispitivanja. Preispitivanje pravosnažnih presuda predstavlja jednu od ključnih rezidualnih funkcija koje izvršava Mehanizam, a koje su ranije izvršavali Međunarodni krivični sud za Ruandu i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju.

Augustin Ngirabatware, bivši ministar za planiranje u Vladi Ruande, osuđen je na 30 godina zatvora zbog toga što je počinio direktno i javno podsticanje na vršenje genocida, kao i za podsticanje, te pomaganje i podržavanje genocida. Ngirabatware je 8. jula 2016. podneo zahtev za preispitivanje osuđujućih presuda na osnovu novih činjenica za koje tvrdi da ga oslobađaju krivice. U današnjoj odluci, Žalbeno veće je navelo da će održati pretres na kojem će razmotriti dokaze o novoj činjenici u skladu s pravilom 147 Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma. U međuvremenu, Žalbeno veće je naložilo stranama u postupku da podnesu pisane podneske u vezi s popratnim materijalom i suprotnim dokazima do 31. jula 2017. Nalog o rasporedu za pretres u postupku preispitivanja biće izdat u dogledno vreme.