Izricanje drugostepene presude Vojislavu Šešelju zakazano za 11. april 2018. – procedura akreditacije sada otvorena

Mehanizam
Haag
Vojislav Šešelj
Vojislav Šešelj

Otvorena je procedura akreditacije za one koji žele da prisustvuju izricanju drugostepene presude Međunarodnog rezidualnog Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS ili Mehanizam) u predmetu Vojislava Šešelja, koje je zakazano za sredu, 11. aprila 2018, s početkom u 14:00 časova, u sudnici I u prostorijama Mehanizma u Hagu.      

Svi predstavnici medija koji žele da uđu u zgradu toga dana moraju da podnesu zahtev za akreditaciju e-mailom na adresu mict-press@un.orgZahtevi za akreditaciju moraju se podneti do petka, 6. aprila 2018. u 12:00 časova. Akreditovani mediji biće obavešteni o statusu svoje akreditacije na vebsajtu Mehanizma do kraja radnog vremena u ponedeljak, 9. aprila 2018.

Zahtevi za akreditaciju treba da sadrže puni naziv medijske organizacije, imena novinara, snimatelja i drugih tehničara kao i brojeve njihovih pasoša ili ličnih isprava.  

Druga lica iz javnosti koja žele da prisustvuju izricanju drugostepene presude treba da pošalju e-mail na adresu mict-external-relations@un.org radi dobijanja dodatnih informacija o proceduri i raspoloživom prostoru.

S obzirom na ograničen kapacitet resursa, zahtevi medija i opšte javnosti za akreditaciju biće obrađeni prema redosledu prijava. Pored toga, kapacitet za podršku predstavnicima medija toga dana biće ograničen.

Kontekst

Pretresno veće III Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), u svojoj presudi izrečenoj 31. marta 2016, oslobodilo je Vojislava Šešelja po svim tačkama optužnice.

Šešelj je bio terećen po tri tačke optužnice za zločine protiv čovečnosti (progon, deportacija i nečovečno postupanje) i po šest tačaka optužnice za kršenja zakona ili običaja ratovanja (ubistvo, mučenje i surovo postupanje, bezobzirno razaranje, uništavanje ili hotimično nanošenje štete ustanovama namenjenim religiji ili obrazovanju, pljačkanje javne ili privatne imovine) za koje je navedeno da su počinjeni otprilike od avgusta 1991. do septembra 1993. protiv nesrpskog stanovništva Hrvatske, Bosne i Hercegovine (BiH) i pokrajine Vojvodina u Republici Srbiji.

Prema optužnici, Šešelj je bio optužen da je neposredno izvršio, podsticao i pomagao i podržavao izvršenje tih krivičnih dela, uključujući putem učestvovanja u udruženom zločinačkom poduhvatu (UZP) čija je svrha bila trajno uklanjanje većine hrvatskog, muslimanskog i drugog nesrpskog stanovništva iz delova Hrvatske, BiH i Vojvodine u Srbiji.

Pretresno veće MKSJ izreklo je Šešelju oslobađajuću presudu po svim tačkama Optužnice, odlukom većine sudija po osam tačaka i jednoglasnom odlukom po jednoj tački.

Većina sudija, uz suprotno mišljenje sudije Lattanzi, konstatovala je da tužilaštvo nije dokazalo postojanje zločinačkog cilja, pravnog uslova za UZP.

Suđenje je počelo 27. novembra 2006. pred MKSJ, a ubrzo posle toga postupak je bio odgođen iz razloga u vezi sa zdravstvenim stanjem g. Šešelja. Suđenje je ponovo počelo 7. novembra 2007, a tužilaštvo je okončalo izvođenje svojih dokaza 13. januara 2010. Dana 4. maja 2011, Pretresno veće je donelo usmenu odluku na osnovu pravila 98bis Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ, kojom je odbačen zahtev za izricanje oslobađajuće presude koji je podneo Šešelj. Sudija Antonetti je priložio suprotno mišljenje. Nije bilo dokaznog postupka odbrane, a strane u postupku su iznele svoje završne reči od 5. do 20. marta 2012.

U skladu sa članom 2 Prelaznih odredaba Mehanizma, Tužilaštvo Mehanizma je 2. maja 2016. i 29. avgusta 2016. podnelo svoju najavu žalbe protiv prvostepene presude MKSJ pred Mehanizmom, a 29. avgusta 2016.  je dostavilo javnu redigovanu verziju svog žalbenog podneska. Šešelj se nije žalio na prvostepenu presudu. Dana 13. decembra 2017, Žalbeno veće Mehanizma saslušalo je usmene argumente u žalbi koju je uložilo tužilaštvo.

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osnovao je 22. decembra 2010. Mehanizam radi sprovođenja više osnovnih funkcija Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i MKSJ posle okončanja njihovih mandata, uključujući okončanje ograničenog broja predmeta koji su nasleđeni iz rada ova dva suda.

Za dodatne informacije molimo da se obratite:

Helena Eggleston, portparol telefonom na +31 (70) 512 5691 or +31 6 11 92 37 43

Postupci Mehanizma mogu se pratiti na vebsajtu Mehanizma.