Ceremonija polaganja svečane zakletve sudija Rezidualnog mehanizma

Mehanizam
Haag
Signing

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za međunarodne krivične sudove sudija Theodor Meron danas je predsjedavao polaganjem svečane zakletve sudija MKSJ-a koji su imenovani za sudije Međunarodnog rezidualnog mehanizma. Poslije predsjednika, zakletvu su, pred sekretarom Međunarodnog rezidualnog mehanizma Johnom Hockingom, položile sudije Carmel Agius, Jean-Claude Antonetti, Christoph Flügge, Burton Hall, Liu Daqun, Bakone Justice Moloto, Prisca Matimba Nyambe, Alphons Orie i Patrick Robinson.

Tokom svog obraćanja prisutnima, predsjednik Meron je izjavio da ove sudije stvaraju istoriju; “nikada ranije nije postojala institucija kao što je novi Međunarodni rezidualni mehanizam. Nikada ranije Ujedinjene nacije – ili, zapravo, bilo koje drugo tijelo – nije preduzelo ovakav hrabar eksperiment” kao što je ovaj u koji se upuštaju. Predsjednik je konstatovao da se uspostavljanjem Međunarodnog rezidualnog mehanizma obezbjeđuje da se zatvaranjem MKSJ-a i MKSR-a ne ostavi mogućnost za nekažnjivost i naglasio je da je njegovo uspostavljanje od presudnog značaja za kontinuiranu zaštitu prava žrtava, svjedoka i osoba kojima se sudi pred ova dva Međunarodna suda.

Predsjednik je dalje izjavio da iako će određeni aspekti Međunarodnog rezidualnog mehanizma biti novi sudijama i stranama koje postupaju pred njim, “svaka novina na koju možemo naići u tom pogledu više je nego izbalansirana normativnim kontinuitetom ove institucije, koji nalazimo u Statutu i, nadamo se, budućem Pravilniku Međunarodnog rezidualnog mehanizma koji se pridržava statuta MKSJ-a i MKSR-a. Takav normativni kontinuitet nije samo stvar praktičnosti ili efikasnosti. On je, jednostavno, u službi načela redovnog zakonskog postupka i temeljne pravičnosti – načela koja su u srži pravosudnog rada MKSJ-a i MKSR-a već skoro dvije decenije, a biće od ključnog značaja u pravosudnom radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma u godinama koje slijede.”

Predsjednik je pozvao sudije Međunarodnog rezidualnog mehanizma da imaju na umu, dok polažu zakletvu, da “uspjeh ove pionirske institucije počiva na nama, našim kolegama sudijama, sekretaru (Johnu Hockingu), tužiocu (Hassanu Bubacaru Jallowu) i skupini ključnog osoblja. Da bismo uspjeli u svom radu, zavisićemo i od podrške Sekretarijata Ujedinjenih nacija, Savjeta bezbjednosti i Generalne skupštine”. Dodao je da “svako od nas, na svoj način i u skladu s vlastitom ulogom, ima dužnost da omogući neometan transfer funkcija i obaveza dva jedinstvena i kompleksna međunarodna krivična suda – MKSJ-a i MKSR-a – u jedinstvenu kompaktnu instituciju.” Dalje je naglasio da “svako od nas ima dužnost da obezbijedi ne samo da Međunarodni rezidualni mehanizam nastavi 'materijalnu, teritorijalnu, vremensku i personalnu nadležnost' MKSJ-a i MKSR-a, u skladu s članom 1 Statuta Međunarodnog rezidualnog mehanizma, već i da Međunarodni rezidualni mehanizma nastavi i podržava najfinije tradicije međunarodnog krivičnog pravosuđa.”