Mehanizam domaćin studijskoj posjeti novinara iz bivše Jugoslavije

Mehanizam
Haag
Mehanizam domaćin studijskoj posjeti novinara iz bivše Jugoslavije

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (Mehanizam) bio je u utorak, 3. decembra 2019., domaćin studijskoj posjeti dvanaest novinara sa područja bivše Jugoslavije. Tokom te posjete, novinarima su pružene informacije o Mehanizmu, kao i obuka za pristupanje Bazi podataka sudskih spisa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

U sklopu posjete, novinari su se sastali sa službenicima Mehanizma iz Tužilaštva i Sekretarijata, koji su im pružili informacije o mandatu Mehanizma i njegovom trenutnom radu, kao i o funkcijama koje je Mehanizam naslijedio od MKSJ-a. Osnovno težište studijske posjete bilo je na temeljnoj obuci o načinu pristupa i korištenja Baze podataka sudskih spisa, koja pruža pristup putem interneta javnim sudskim spisima okončanih predmeta MKSJ-a i Mehanizma. Tokom obuke, novinari su naučili vještine i tehnike za brzo i efikasno pristupanje, pretraživanje i identifikovanje dokumenata ili dokaza sadržanih u toj bazi podataka koji bi im mogli biti od pomoći u izvještavanju.

Mehanizam je, kao organizacija koja je naslijedila Međunarodni krivični sud za Ruandu (MKSR) i MKSJ, pored ostalog, odgovoran za očuvanje, upravljanje i pružanje pristupa arhivama MKSR-a, arhivama MKSJ-a, kao i arhivama samog Mehanizma.

Ovu posjetu je, kao dio inicijative za tranzicionu pravdu, organizovala Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) /Balkanska mreža za istraživačko novinarstvo/ za novinare sa tog područja, kako bi se oni još više osposobili za izvještavanje o radu Mehanizma i naslijeđu MKSJ-a.