Žalbeni pretres u predmetu Tužilac protiv Ratka Mladića

Žalbeni pretres u predmetu Tužilac protiv Ratka Mladića pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (“Mehanizam”) zakazan je za utorak, 25. august 2020., i srijedu, 26. august 2020., u Sudnici I ogranka Mehanizma u Haagu. Pretres će se održati od 9:20 do 17:45 sati 25. augusta, te od 9:30 do 15:55 sati 26. augusta.

Ograničen pristup za javnost i predstavnike medija

Molimo Vas da uzmete u obzir da usljed ograničenja u vezi sa COVID-19, predstavnicima medija, kao ni pripadnicima javnosti koji bi željeli da prisustvuju pretresu neće biti dozvoljen pristup prostorijama Mehanizma.

Javni prenos Žalbenog pretresa biće emitovan na web stranici Mehanizma s odgodom od 30 minuta, a dostupan je na sljedećem linku: https://www.irmct.org/bcs/predmeti/mmks-prenos-sudjenja

Snimanje sudskih postupaka

Video-snimanje sudskog postupka vršiće ovlašteno osoblje Mehanizma, a kopije audio-vizuelnih snimaka pretresa biće distribuirane poslije prvog i drugog dana pretresa. Mediji koji bi željeli da dobiju snimak pretresa treba da pošalju zahtjev za isti na adresu mict-press[at]un.org, te da konkretno navedu željeni format (MP4 ili MOV) i jezik (engleski, francuski, bosanski/hrvatski/srpski, ili svi kanali).

SNG vozila

U blizini zgrade Mehanizma dostupan je ograničen prostor za SNG vozila. Mehanizam ne izdaje akreditacije za SNG vozila i pomenuti prostor je dostupan za ona vozila koja prije dođu. Lokalne vlasti će od svih vozila koja budu parkirana na mjestima koja nisu predviđena za to tražiti da ista budu uklonjena.

Dostupan je ograničen broj priključaka za pripajanje na audio i video signal. Međutim, medijske organizacije se moraju postarati za to da imaju adekvatne kablove i napajanje strujom.

Za daljnje informacije, molimo da kontaktirate: