Sudija Solomy Balungi Bossa

Uganda
Judge Solomy Balungi Bossa

Sudija Bossa je rođena 14. aprila 1956. u Ugandi i po obrazovanju je pravnik. Od 1997. godine obavljala je dužnost sudije Visokog suda Ugande, Istočnoafričkog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda Ujedinjenih nacija za Ruandu. Trenutno obavlja dužnost sudije Apelacionog suda Ugande, Afričkog suda ljudskih prava i prava naroda i Mehanizma za međunarodne krivične sudove. Tokom pravosudne karijere duge osamnaest godina borila se za unapređenje prava i statusa žena, za prava žrtava običnih i teških međunarodnih zločina i za ljudska prava.

Objavljivala je radove i držala prezentacije o brojnim temama u domenu savremenog prava.

Pre nego što je postala sudija, sedamnaest godina je radila kao predavač u Centru za razvoj prava Ugande (Law Development Centre of Uganda) i deset godina kao pravnik.

Kao borac za ljudska prava od 1980. godine, učestvovala je u osnivanju i/ili je predsedavala nizom neprofitnih organizacija, kao što su Istočnoafričko društvo za pravne nauke (East African Law Society), organizacija Kituo cha Katiba, Ugandska mreža za HIV, AIDS, etiku i pravo (Uganda Network on HIV, AIDs, Ethics and the Law), Nacionalna organizacija za građansko obrazovanje i nadgledanje izbora, kao i Projekti pravne pomoći koje su organizovali Udruženje pravnika Ugande i Centar za razvoj prava. Takođe je predsedavala državnim organima Ugande kao što su Pravni savet i Privremeni nacionalni upravni komitet za društveno koristan rad.

Članica je Međunarodne komisije pravnika, Međunarodnog udruženja žena sudija, Istočnoafričkog udruženja sudija i sudija za prekršaje, organizacije FIDA Uganda, Nacionalnog udruženja žena sudija i Udruženja sudija i sudija za prekršaje Ugande.

Dobitnica je nekoliko nacionalnih, regionalnih i međunarodnih nagrada i priznanja za doprinose koje je dala kao rukovodilac advokatske komore, sudija i borac za ljudska prava.