Sudija Christoph Flügge

Nemačka

Rođen 14. jula 1947. u Hamburgu

Radno iskustvo

U decembru 2011. je izabran za sudiju Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam).

Od 18. novembra 2008. je stalni sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

2001. – 2007.  Državni sekretar u Odeljenju za pravosuđe Senata Berlina
1989. – 2001.  Načelnik uprave za zatvore u Odeljenju za pravosuđe Senata Berlina
1983. – 1989.  Sudija Opštinskog krivičnog suda i Okružnog krivičnog suda u Berlinu
1978. – 1983. Načelnik odeljenja u upravi za zatvore u Odeljenju za pravosuđe Senata Berlina
1977. – 1978. Javni tužilac u Berlinu 
1976. Lični saradnik senatora za unutrašnje poslove u Berlinu 
1976. Drugi državni ispit u Berlinu
1973. - 1976. Niži pravni savetnik u Berlinu
1973. Prvi državni ispit u Berlinu
1969. - 1971. Pomoćnik poslanika nemačkog parlamenta (Bundestaga) u Bonu
1967. - 1973. Studije prava na Slobodnom univerzitetu u Berlinu i Univerzitetu u Bonu

Članstvo u profesionalnim telima

  • Od 1996. do 2007. bio je član Upravnog odbora Saveta Evrope za reformu sistema kazneno-popravnih ustanova u Ukrajini 
  • Od 2002. do 2004. i od 2006. od 2008. bio je član Odbora poverenika Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju
  • Od 2001. do 2007. bio je član saveta Fondacije Memorijalnog centra Berlin-Hohenschönhausen
    (bivši centralni istražni zatvor Štazija – Službe državne bezbednosti Demokratske Republike Nemačke)
  • Od 2001. do 2007. je bio član Odbora poverenika Berlinskog Univerziteta primenjenih nauka za administraciju i pravosuđe
  • Od 1989. do 2001. je bio član Komisije za kazneno-popravne ustanove nemačkih saveznih država
  • od 1989. je član nemačkog Aktiva načelnika zatvora

Povezane aktivnosti

  • Stručni saradnik  Saveta Evrope (seminari pri Ministarstvu pravde i Vrhovnom sudu Ukrajine i Upravi za kazneno-popravne ustanove Litvanije)
  • Stručni saradnik Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (seminari sa ruskim komisijama za pomilovanje, estonskim kancelarom za pravosuđe, ukrajinskim Ministarstvom pravde i Nacionalnom upravom za kazneno-popravne ustanove Rumunije)

Publikacije

Priređivač je i autor knjiga i raznih drugih publikacija o tranziciji kazneno-popravnog sistema bivše DRN, organizacionoj reformi i unapređenju standarda postupanja u zatvorima Nemačke, reformi pravosuđa u srednjoj i istočnoj Evropi, te međunarodnom krivičnom pravu.