Usvojen Pravilnik o postupku i dokazima Mehanizma za međunarodne krivične sudove

Mehanizam
Haag, Arusha
Document

Sudije Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) nedavno su usvojile Pravilnik o postupku i dokazima, koji će voditi rad ove institucije koja ima mandat da obavlja dio osnovnih funkcija MKSJ-a i MKSR-a po okončanju njihovih mandata. Sudija Theodor Meron, predsjednik MMKS-a, izrazio je zahvalnost sudijama MMKS-a na njihovoj saradnji u razmatranju i usvajanju Pravilnika po ubrzanom postupku.

Pravilnikom o postupku i dokazima, usvojenom 8. juna 2012., biće regulisano vođenje prvostepenih i žalbenih postupaka pred MKKS-om, kao i praksa izricanja presuda i prijevremenog puštanja na slobodu. 

Pravilnik kombinuje i oslanja se na procedure koje već postoje na dva pionirska međunarodna suda koji od sredine 1990.-ih krivično gone osobe za koje se smatra da su najodgovornije za zločine počinjene u ratovima u bivšoj Jugoslaviji i genocid u Ruandi.

Savjet bezbjednosti je uspostavio MMKS da obavlja preostale osnovne funkcije oba međunarodna suda nakon okončanja njihovih mandata i očuva naslijeđe ove dvije institucije. 

Ogranak MKKS-a u Arushi, koji će pokrivati funkcije preuzete od MKSR-a, počeće sa radom 1. jula 2012., dok će ogranak MKKS-a smješten u Haagu, koji pokriva funkcije preuzete od MKSJ-a, početi sa radom 1. jula 2013.