Ujedinjene nacije i Holandija potpisali sporazum o sedištu Mehanizma

Mehanizam
Haag
IRMCT Premises

Podsekretar za pravne poslove i pravni zastupnik Ujedinjenih nacija, Miguel de Serpa Soares, i stalni predstavnik Kraljevine Holandije pri Ujedinjenim nacijama, Njegova ekselencija Karel J.G. van Oosterom, juče su potpisali sporazum o sedištu haškog ogranka Mehanizma Ujedinjenih nacija za međunarodne krivične sudove (Mehanizam) u Holandiji.
 
Ovim sporazumom su regulisana sva pitanja u vezi s uspostavljanjem i primerenim funkcionisanjem Mehanizma u Holandiji i on predstavlja osnovu za saradnju Mehanizma i zemlje domaćina, uključujući i pitanja privilegija i imuniteta, pružanja kapaciteta i usluga, kao i u vezi s pitanjima pritvora.
 
Sporazum o sedištu ogranka Mehanizma u Aruši, Tanzanija, potpisan je 26. novembra 2013.