Učešće Programa Mehanizma za informisanje na webinaru o korišćenju arhiva MKSJ i Mehanizma u obrazovanju

Mehanizam
The Hague
MIP participates in webinar on ICTY and archives in education

Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) učestvovao je 2. decembra 2023. na webinaru za nastavnike istorije iz Hrvatske, održanom u okviru serije radionica pod nazivom „Korišćenje SENSE interaktivnih narativa kao dopune ’Priručniku za edukatore istorije/historije/povijesti: O korištenju arhive MKSJ i Mehanizma“. Seriju radionica organizuje SENSE – Centar za tranzicijsku pravdu (SENSE) u saradnji sa sa Hrvatskom udrugom nastavnika povijesti (HUNP) i Evropskim udruženjem nastavnika i profesora istorije (EuroClio).

Tokom webinara, koordinatorka PMI za rad sa mladima Anisa Sućeska govorila je o nasleđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) i važnosti njihovih arhiva za buduće generacije. Ona je istakla važnost upotrebe SENSE i PMI video i dokumentarnih sadržaja u obrazovanju, a takođe je naglasila važnost saradnje koju održavaju PMI, EuroClio i udruženja nastavnika istorije iz čitavog regiona bivše Jugoslavije.

Do danas je kroz 50 radionica koje je PMI organizovao u saradnji sa EuroClio mrežom prošlo više od više 600 nastavnika istorije. Posle obuke, preko 70% nastavnika je već primenilo svoje znanje u učionicama, kreirajući preko 350 nastavnih materijala koji će se koristiti kao dodatni resursi u nastavi o sukobima iz 1990-ih u bivšoj Jugoslaviji.

Da bi dokumentovali ovaj rad, predstavnici udruženja nastavnika istorije i EuroClia, zajedno sa timom PMI, kreirali su „Priručnik za edukatore istorije/historije/povijesti: O korištenju arhive MKSJ i Mehanizma“ (Priručnik), koji je objavljen ranije ove godine. Tokom webinara, nastavnicima istorije iz Hrvatske autori su predstavili dva poglavlja Priručnika – „Nasleđe MKSJ i nastava istorije“ i „Migracije i ratni sukobi“.

Predavači na na webinaru bili su: Igor Jovanović, predsednik HUNP; Mire Mladenovski, predsednik Društva nastavnika istorije Severne Makedonije; i Mina Vidaković, direktorka SENSE. Diskusije su se fokusirale na važnost SENSE interaktivnih narativa, značaj tranzicione pravde u obrazovanju i izazove sa kojima se suočavaju nastavnici istorije u nastavi o sukobima iz 1990-ih.

Učešće predstavnika PMI na webinaru deo je nastojanja da se podrže projekti i aktivnosti organizacija civilnog društva koje se bave tranzicionom pravdom u regionu bivše Jugoslavije.

Cilj rada PMI je da unapredi znanje i razumevanje građana i zajednica u državama nastalim raspadom Jugoslavije o zločinima počinjenim u tom regionu tokom sukoba 1990-ih, na osnovu predmeta vođenih pred MKSJ i Mehanizmom. PMI finansijski podržava Evropska unija.