Tužilac MMKS Serge Brammertz u poseti Dar Es Salaamu

Tužilaštvo
Arusha
Tužilac Serge Brammertz
Tužilac Serge Brammertz

Tužilac MMKS Serge Brammertz boraviće u Dar Es Salaamu, Tanzanija, od 2. do 4. novembra, u sklopu priprema za redovni šestomesečni izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Tužilac će se sastati sa zvaničnicima Vlade, između ostalih i sa ministrom spoljnih poslova i javnim tužiocem, kako bi razgovarao o saradnji između MMKS i Tanzanije, kao zemlje domaćina, o pitanjima od obostranog interesa. Takođe će se sastati s predstavnicima diplomatskog kora.

U skladu s Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1966 (iz 2010.) tužilac Mehanizma je dužan da Savetu bezbednosti podnosi izveštaje o napretku u radu svakih šest meseci. Očekuje se da će tužilac Brammertz predstaviti svoje izveštaje Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija početkom decembra.