Tužilac Mehanizma imenovao službenike zadužene za ogranke u Arushi i Hagu u posetio Gradsku kuću u Hagu

Tužilaštvo
Haag
Tužilac MMKS Hassan B. Jallow i Willem Post, načelnik Direktorata za međunarodne odnose, Grad Hag
Tužilac MMKS Hassan B. Jallow i Willem Post, načelnik Direktorata za međunarodne odnose, Grad Hag

Tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove, g. Hassan B. Jallow, imenovao g. Mathiasa Marcussena, višeg pravnog savetnika Tužilaštva u haškom ogranku Mehanizma, za službenika zaduženog za Tužilaštvo ovog ogranka u skladu sa Statutom Mehanizma.

Mathias Marcussen je pravnik iz Danske. Pre nego što je preuzeo funkciju višeg pravnog savetnika obavljao je više funkcija na međunarodnim krivičnim sudovima za Ruandu i bivšu Jugoslaviju (MKSR i MKSJ). Danska vlada ga je 1996. poslala na MKSR u Kigaliju, Ruanda. Radio je kao pravni savetnik do 1999. godine, kada je postavljen da radi na žalbama u prvim predmetima pred MKSR-om (predmeti Akayesu i Kambanda) u Hagu. Obavljao je funkciju zastupnika Tužilaštva u žalbenim postupcima u više predmeta MKSR-a.

Godine 2002. imenovan je za zastupnika u žalbenim postupcima na MKSJ-u u nekoliko predmeta. Gospodin Marcussen je 2005. godine prešao na funkciju zastupnika Tužilaštva u prvostepenim predmetima. U tom svojstvu, bio je član timova Tužilaštva koji su vodili postupke protiv petorice visokih zvaničnika Srbije za zločine na Kosovu (predmet Milutinović i drugi) i protiv vođe jedne nacionalističke partije iz Srbije, koji se tereti za zločine počinjene u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji (predmet Šešelj).

Gospodin Marcussen je 2010. godine imenovan za višeg zastupnika Tužilaštva i preuzeo je zadatak krivičnog gonjenja u predmetu protiv Vojislava Šešelja do njegovog okončanja. Nakon okončanja prvostepenog postupka u predmetu Šešelj g. Marcussen je radio kao viši zastupnik u žalbenom postupku na predmetu Stanišić i Simatović, koji se odnosi na dva funkcionera državne bezbednosti iz Srbije i predmetu Prlić i drugi, koji se odnosi na šest vojnih i policijskih zvaničnika i političara, bosanskih Hrvata.

Nedavno imenovanje g. Marcussena je usledilo nakon što je tužilac Mehanizma imenovao g. Richarda Karegyesau za višeg pravnog savetnika i službenika zaduženog za Tužilaštvo u ogranku Mehanizma u Arushi. Pre nego što je imenovan u Mehanizam, g. Karegyesa je bio šef Procesnog odeljenja MKSR-a u Arushi, gde je nadgledao i vodio krivično gonjenje u svim predmetima pred MKSR-om od 2008. do 2013. godine. Gospodin Karegyesa bio je i viši pravni savetnik koji je vodio krivično gonjenje u više predmeta pred MKSR-om uključujući predmete Cyangugu, Gacumbitsi, Simba i Gatete.

Tužilac Mehanizma g. Jallow je 6. septembra 2013. otišao u kurtoaznu posetu Gradskoj kući u Hagu. Tužioca Jallowa je u Gradskoj kući primio direktor za međunarodne odnose i diplomatiju, g. Willem Post. Tužilac Jallow je zahvalio g. Postu što mu je pružio priliku da upozna zaposlene u Kabinetu i u sklopu njegovog upoznavanja s Hagom i institucijama u njemu. Gospodin Post je tužiocu Jallowu poželeo dobrodošlicu i zahvalio na njegovoj inicijativi. Izjavio je da je mu je ovim sastankom pružiena prilika da lično upozna tužioca Jallowa i da sazna kako gradska uprava može na najbolji način pomoći Mehanizmu. Gospodin Post je dodao da je grad Hag počastvovan što može da bude domaćin još jednoj važnoj instituciji, pored 160 drugih međunarodnih institucija i organizacija koje se tu nalaze.

Tokom ove kratke posete g. Post je pomenuo mogućnosti učešća g. Jallowa u manifestacijama koje organizuje Gradska kuća u sklopu svojih outreach aktivnosti. Tužilac Jallow je izrazio spremnost da sarađuje s Gradskom kućom u takvim aktivnostima i, pre odlaska, zahvalio g. Postu na gostoprimstvu.

U pratnji tužioca Jallowa bili su g. Richard Karegyesa i g. Mathias Marcussen, službenici zaduženi za tužilaštva Mehanizma u Arushi i Hagu i njegov specijalni savetnik za Mehanizam g. Abubacarr Tambadou.