Tužilac Jallow sledeće sedmice u zvaničnoj poseti području bivše Jugoslavije

Tužilaštvo
Haag
Tužilac MMKS Hassan B. Jallow
Tužilac MMKS Hassan B. Jallow

Tužilac MMKS Hassan B. Jallow će otputovati u zvaničnu posetu Bosni i Hercegovini (BiH), Republici Hrvatskoj (Hrvatska) i Republici Srbiji (Srbija) od 7. do 13. septembra 2014. Ovo je prva radna poseta tužioca regionu u svojstvu tužioca MMKS, institucije koja će postepeno preuzimati funkcije od MKSJ kako se budu završavali poslednji postupci pred njim.

Tužilac će doputovati u Beograd, u Srbiji, 7. septembra. Odatle će otputovati u Sarajevo, u Bosni i Hercegovini, gde će boraviti u poseti od 9. do 11. septembra. U petak, 12. septembra, tužilac će otputovati u Zagreb, u Hrvatskoj.

U sve tri ove države tužilac Jallow će imati sastanke s ministrima spoljnih poslova i pravde kako bi objasnio prebacivanje funkcija sa MKSJ na MMKS. On će takođe potpisati memorandume o razumevanju s relevantnim tužilaštvima u sve tri države koji će predstavljati početak konkretne radne saradnje MMKS i nacionalnih tužilaštva, s ciljem da se nastavi saradnja koja je uspostavljena s MKSJ, koji se polako približava okončanju svog mandata.

Osim toga, tužilac Jallow će se u Sarajevu sastati s predstavnicima međunarodnih institucija i diplomatskog kora.

On će takođe posetiti memorijalne centre u Srebrenici 10. septembra i Bradini i Grabovici 11. septembra.

Očekuje se da će tužilac davati izjave za medije prilikom posete ovim memorijalnim centrima.

Tužilac Jallow je tužilac MKSR od 3. oktobra 2003, a za tužioca MMKS imenovan je 1. marta 2012. Preuzeo je brojne dužnosti od MKSJ, uključujući eventualne žalbe na okončane postupke vođene pred MKSJ u predmetima protiv Radovana Karadžića, Ratka Mladića, Gorana Hadžića i Vojislava Sešelja. Tužilaštvo MMKS će takođe pružati podršku krivičnom gonjenju za ratne zločine na nacionalnom nivou i pomagati u nadgledanju predmeta prosleđenih sudovima u regionu.

Predstavnici sredstava javnog informisanja koji žele da prisustvuju obilasku memorijalnih centara treba da pošalju e-mail kancelariji MKSJ u Sarajevu na adresz ademagic [at] un.org ili da se jave na telefon 033/568 548 568 549 do petka, 5. septembra u 16:00 časova. Novinari treba da dostave svoja imena i prezimena, naziv medijske kuće i broj lične karte.