Tužilac Jallow se obratio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Tužilaštvo
Haag
Tužilac Justice Hassan B. Jallow
Tužilac Justice Hassan B. Jallow

Tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR), sudija Hassan B. Jallow, danas je Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavio najnoviji šestomesečni izveštaj o aktivnostima Tužilaštva Mehanizma i Tužilaštva MKSR. Ovaj izveštaj je ujedno i poslednji izveštaj Savetu bezbednosti u pogledu MKSR, koji će se zatvoriti 31. decembra 2015.

Tužilac Jallow je izvestio Savet bezbednosti da je Tužilaštvo Mehanizma sada u potpunosti preuzelo funkcije Tužilaštva MKSR, i da nastavlja prenos funkcija s Tužilaštva MKSJ kako se ta institucija sve više bliži ispunjenju svog mandata. Tužilac Jallow je takođe izvestio Savet da Tužilaštvo Mehanizma nastavlja da ispunjava svoj mandat, posebno u vezi s lociranjem preostale osmorice optuženih koji su u bekstvu, uključujući i trojicu kojima treba da se sudi pred Mehanizmom, pružanjem pomoći nacionalnim pravosudnim sistemima, nadgledanjem predmeta prosleđenim nacionalnim pravosudnim sistemima kao i vođenjem žalbenih i drugih postupaka. Tužilac je obavestio Savet bezbednosti da su u toku intenzivne pripreme u očekivanju eventualnih žalbenih postupaka u narednim mesecima u predmetima protiv Vojislava Šešelja, Radovana Karadžića i Gorana Hadžića, koji se vode pred MKSJ. Takođe je izvestio da Tužilaštvo Mehanizma nastavlja blisku saradnju s vlastima Ruande, INTERPOL-om kao i Programom nagrada Sjedinjenih Američkih Država za informacije u vezi s ratnim zločinima u okviru Kancelarije za svetsko krivično pravosuđe u Ministarstvu spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država u zajedničkom naporu da se lociraju i uhapse svi optuženi koji su u bekstvu i prebace na Mehanizam i u Ruandu kako bi im se sudilo.

Tužilac Jallow je obavestio Savet bezbednosti da je, po njegovom mišljenju, s 93 optužnice i suđenja uhapšenima, MKSR izveo pred lice pravde lica koja su imala vodeću ulogu u genocidu u Ruandi 1994 godine. Naglasio je da je MKSR bio vodeća pravosudna institucija koja je razradila zakon o genocidu, definisala silovanje kao zločin genocida i razradila vezu između seksualnog nasilja i genocida. Tužilac Jallow je takođe obavestio Savet bezbednosti da rad MKSR i njegova jurisprudencija, procedure i praksa pružaju značajne lekcije nacionalnim sudovima i drugim međunarodnim pravosudnim institucijama kao i da dokumentovanje tih lekcija i praksi, koje je već započeto tokom poslednjih godina rada MKSR, treba da nastave drugi, na korist budućih generacija.

Tužilac Jallow je zahvalio mnogima na neophodnoj i presudnoj podršci koju su pružali MKSR tokom godina. Posebnu zahvalnost je izrazio Savetu bezbednosti, generalnom sekretaru, Sekretarijatu Ujedinjenih nacija, Službi za pravne poslove Ujedinjenih nacija i drugim organima Ujedinjenih nacija na konstantnoj podršci i saradnji. Takođe je zahvalio svojim prethodnicima Richardu Goldstoneu, Louise Arbor i Carli Del Ponte na njihovom neizmernom doprinosu radu Tužilaštva MKSR.