Tužilaštvo Mehanizma okončalo 3. godišnji zajednički sastanak ogranaka u Arushi

Tužilaštvo
Arusha
Tužilac MMKS Hassan B. Jallow sa zaposlenima Tužilaštva Mehanizma tokom 3. godišnjeg zajedničkog sastanka ogranaka u Arushi
Tužilac MMKS Hassan B. Jallow sa zaposlenima Tužilaštva Mehanizma tokom 3. godišnjeg zajedničkog sastanka ogranaka u Arushi

Zaposleni Tužilaštva Mehanizma završili su 3. godišnji zajednički sastanak ogranaka u Arushi koji je održan 26. i 27. novembra 2015. U svom uvodnom izlaganju, sudija Hassan B. Jallow, tužilac Mehanizma, naglasio je važnost održavanja zajedničkih sastanaka ogranaka za uspešno izvršenje mandata Tužilaštva Mehanizma. Potvrđujući pristup da je Tužilaštvo jedinstvena služba, tužilac je naglasio ciljeve godišnjeg zajedničkog sastanka ogranaka u ostvarivanju efikasne komunikacije, razmeni informacija, kao i usaglašavanju operativnih instrumenata Tužilaštva Mehanizma kao jednog organa sa dva ogranka, u Hagu i Arushi.

Zvaničnici zaduženi za rad ogranaka u Hagu i Arushi, g. Mathias Marcussen, odnosno g. Richard Karegyesa, pružili su pregled aktivnosti svojih ogranaka tokom protekle godine. Uključene su teme koje se tiču kako osnovnih, tako i ad hoc funkcija, poput pružanja podrške nacionalnim pravosudnim sistemima, uzajamne pravne pomoći, vođenja postupaka, žalbenih postupaka, lociranja optuženih u bekstvu, nadgledanja predmeta prosleđenih nacionalnim pravosudnim sistemima, zapošljavanja osoblja i rukovođenja. Učesnici su razgovarali o različitim aspektima rada Tužilaštva s ciljem pronalaženja održivih rešenja za izazove i procene uticaja postignutih uspeha. Treći godišnji zajednički sastanak ogranaka je završen usvajanjem plana rada koji će sprovesti Tužilaštvo Mehanizma.

Zaposleni Tužilaštva Mehanizma iz ogranaka u Hagu i Arushi takođe su učestvovali u zajedničkom sastanku s kolegama iz Tužilaštva MKSR koji je održan u Arushi 28. i 29. novembra 2015. Cilj ovog zajedničkog sastanka dva tužilaštva bio je da se pruži platforma za rešavanje preostalih nerešenih pitanja u vezi s prenošenjem funkcija s Tužilaštva MKSR na Tužilaštvo Mehanizma u svetlu skorog zatvaranja MKSR na kraju ove godine. Ovaj sastanak je Tužilaštvu Mehanizma takođe pružio priliku da razmotri svoj rad od osnivanja prvog ogranka 1. jula 2012. kao i da razmotri svoje strateške ciljeve u svetlu planirane analize njegovih aktivnosti od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija predviđene za 2016. godinu.