Treći ciklus Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja Mehanizma nastavljen predavanjem sekretara Abubacarra Tambadoua

Mehanizam
Haag
Treći ciklus Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja Mehanizma nastavljen predavanjem sekretara Abubacarra Tambadoua

Gospodin Abubacarr Tambadou, sekretar Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), održao je 3. februara predavanje pod nazivom „Uloga i funkcije Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove“. Na taj način započet je novi semestar trećeg ciklusa Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja (Program)“Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred MKSJ-om”.

Gospodin Tambadou je studentima objasnio najvažnije detalje o ulozi koju Mehanizam ima u međunarodnom krivičnom pravu, i predstavio pregled pravnih osnova, nadležnosti, strukture i funkcije te sudske institucije. Predavanje je zaključio pregledom dosadašnjeg rada Mehanizma i izveštajem o statusu tekućih predmeta.

Tokom predavanja, on je govorio o izazovima sa kojima se Mehanizam suočava u nastojanju da ispuni mandat koji podrazumeva niz bitnih funkcija, preuzetih od Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i MKSJ-a. Sekretar je potom odgovorio na brojna pitanja studenata, objašnjavajući sličnosti i ključne razlike u mandatima Mehanizma i dva tribunala čije je funkcije nasledio, naglašavajući važnost uloge Mehanizma u očuvanju nasleđa prva dva ad hoc međunarodna krivična suda.

Današnja lekcija bila je deseta u trećem ciklusu Programa koji je započet u oktobru 2021. predavanjem predsednika Mehanizma, sudije Carmela Agiusa, a nastavljeno nastupom bivšeg sudije MKSJ-a i Mehanizma Alphonsa Oriea. Preostala predavanja održali su iskusni pravnici Mehanizmovog Ureda tužitelja, Sudskih veća i Sekretarijata, kao i članovi timova odbrana. Svi oni pokrili su različite teme, poput pitanja procesuiranja zločina genocida, udruženog zločinačkog poduhvata, seksualnog nasilja u ratu, a govorili su i o pravima optuženih.

Serija predavanja, koju je razvio i implementirao Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI), okuplja studente postdiplomskih studija sa osam pravnih fakulteta iz država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, sa ciljem da se inicira dijalog o nedavnoj prošlosti regiona, ulozi MKSJ-a, te načelima međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava.

U tekućem ciklusu Programa, u predavanjima je putem video-konferencijske veze učestvovalo preko 120 studenata postdiplomskih studija, uključujući studente prava sa Union Univerziteta u Beogradu, Univerziteta Donja Gorica, Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Podgorici, Univerziteta u Prištini, Univerziteta u Sarajevu (sa Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka), Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju, Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta/Univerziteta u Vitezu, Sveučilišta u Zagrebu i Univerziteta u Zenici.

Treći ciklus Programa biće nastavljen predavanjima koja će se održavati jednom sedmično do sredine marta ove godine.

Regionalni program univerzitetskih video predavanja deo je Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima, pokrenutog u januaru 2019. sa ciljem da doprinese podizanju svesti i znanja unutar lokalnih zajednica o sukobima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih godina na osnovu predmeta MKSJ-a i Mehanizma. PMI velikodušno podržavaju Evropska Unija i Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske.

»