Sudija Theodor Meron povlači se sa spiska sudija Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove

Mehanizam
Arusha, Haag
Sudija Theodor Meron
Sudija Theodor Meron

Sudija Theodor Meron obavijestio je generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, posredstvom predsjednika Carmela Agiusa, o svojoj namjeri da podnese ostavku na Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove (dalje u tekstu: Mehanizam) na dan 17. novembra 2021., koji obilježava dvije decenije od početka njegovog prvog mandata u svojstvu sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (dalje u tekstu: MKSJ).

 

Od 2001. godine, sudija Meron je služio i u Žalbenom vijeću MKSJ-a i u Žalbenom vijeću Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (dalje u tekstu: MKSR) sve do zatvaranja tih Međunarodnih sudova. Isto tako, bio je sudija Mehanizma od početka njegovog rada 2012. godine. Dugotrajna i istaknuta služba sudije Merona obuhvata četiri mandata u svojstvu predsjednika MKSJ-a i tri mandata u svojstvu predsjednika Mehanizma. U potonjem svojstvu, vršio je nadzor nad početnim fazama života Mehanizma i odigrao značajnu ulogu u tome da se osigura da ta institucija ostane mala i efikasna. Tokom svog rada na MKSJ-u i Mehanizmu, sudija Meron je dao doprinos utvrđivanju materijalne i proceduralne sudske prakse u oblasti međunarodnog krivičnog prava, uključujući praksu u vezi s razvijanjem načela pravičnosti i sudske nezavisnosti kao ključnih temelja krivičnog pravosuđa.

 

U svom komentaru predstojećeg odlaska sudije Merona, predsjednik Agius je izjavio: “U svojoj cjelokupnoj karijeri, i kao sudija i kao vodeći pravni stručnjak, sudija Meron je ispoljavao nepokolebljivu predanost unapređenju međunarodnog krivičnog pravosuđa. Nedostajaće Mehanizmu.” Predsjednik Agius i Mehanizam izražavaju duboku zahvalnost sudiji Meronu na njegovoj predanoj službi tokom posljednjih dvadeset godina i žele mu sve najbolje u budućnosti.