Sudija Theodor Meron imenovan na novi mandat na funkciji predsednika Mehanizma

Predsednik
Arusha, Haag
Predsednik Meron
Predsednik Meron

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je sudiju Theodora Merona na novi mandat na funkciji predsednika Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), koji počinje 1. marta 2016. Novi mandat predsednika Merona će trajati do 30. juna 2018, pod uslovom da ponovo bude imenovan za sudiju Mehanizma.

Izražavajući svoju nameru da imenuje predsednika Merona na novi mandat, generalni sekretar Ujedinjenih nacija istakao je “oštroumno rukovođenje” predsednika Merona Mehanizmom i njegovu vodeću ulogu u obezbeđivanju da Mehanizam bude mali i efikasan, u skladu s vizijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Predsednik Meron je izjavio da za njega bila velika privilegija da obavlja funkciju predsednika Mehanizma tokom protekle četiri godine i da je duboko počastvovan poverenjem u njegovo rukovodstvo iskazanim imenovanjem na novi mandat. “Nastaviću da dajem sve od sebe kako bih obezbedio da Mehanizam ostane veran svom cilju ekonomičnijeg i efikasnijeg modela međunarodnog krivičnog suda pri tom se pridržavajući svoje trajne posvećenosti zakonitosti postupaka i pravičnim suđenjima”, dodao je.

Otkako ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija u martu 2001. godine izabrala za sudiju Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), predsednik Meron je bio član žalbenih veća i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i MKSJ. Takođe je obavljao funkciju predsednika MKSJ u ukupno četiri mandata.