Sudija Carmel Agius preuzeo funkciju kao novi predsednik Mehanizma

Predsednik
Arusha, Haag
Sudija Carmel Agius
Sudija Carmel Agius

Sudija Carmel Agius sa Malte je 19. januara 2019. preuzeo funkciju predsednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), nakon što ga je 30. juna 2018. na tu funkciju imenovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija na mandat koji ističe 30. juna 2020.

Sudija Agius je sudija Mehanizma od njegovog osnivanja 2012. godine. Takođe je obavljao funkciju sudije pretresnog veća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) od 2001. godine, te funkciju sudije Žalbenog veća Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i MKSJ od 2009. godine sve do zatvaranja ta dva međunarodna suda u decembru 2015, odosno decembru 2017. godine. Sudija Agius je obavljao funkciju potpredsednika MKSJ od novembra 2011. do novembra 2015. godine kao i funkciju poslednjeg predsednika MKSJ od novembra 2015. do njegovog zatvaranja u decembru 2017.

Sudija Agius preuzima funkciju predsednika Mehanizma od sudije Theodora Merona, koji je obavljao funkciju predsednika Mehanizma od 2012. godine. Nakon preuzimanja funkcije predsednika Mehanizma, sudija Agius izrazio je svoju duboku zahvalnost sudiji Meronu na njegovom izuzetnom rukovođenju Mehanizmom od prvog dana postojanja te institucije, napomenuvši da je zahvaljujući radu, rukovođenju i posvećenosti sudije Merona,  vizija Mehanizma kao novog i efikasnog modela međunarodnog krivičnog suda postala realnost. Takođe je pohvalio sudiju Merona i njegovo osoblje na svim uloženim naporima kako bi tranzicija između dva predsednika prošla potpuno neometano.

Sudija Agius je naglasio da će njegovi glavni prioriteti kao predsednika Mehanizma biti da obezbedi da se rezidualne pravosudne aktivnosti efikasno završe uz održavanje najviših standarda redovnog zakonskog postupka; unapređenje jedinstvenog mandata Mehanizma kroz objedinjenu radnu kulturu, koordinaciju između ogranaka i harmonizaciju prakse i procedura u ograncima u Arushi i u Hagu te izgradnju pozitivne radne atmosfere u cilju poboljšanja morala zaposlenih i njihovih rezultata.