Služba sudskih veća Mehanizma održala radionicu za pravno osoblje Suda BiH

Sudska veća
Sarajevo
Radionica za pravno osoblje Suda BiH

Predstavnici Službe sudskih veća Mehanizma za pravnu podršku održali su danas radionicu za pravno osoblje Suda Bosne i Hercegovine.

Cilj radionice je bio da se učesnici upoznaju sa Bazom podataka sudske prakse Mehanizma i sa najboljim praksama Mehanizma u pružanju pravne podrške sudijama koje postupaju u predmetima ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida.

Današnji događaj održan je u okviru napora Mehanizma da pomogne nacionalnim sudovima u procesuiranju zločina počinjenih tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji, a domaćin je bio Sud Bosne i Hercegovine.