Sekretar Mehanizma Tambadou okončao posjetu Bosni i Hercegovini

Sekretar
Haag
Sekretar Mehanizma Tambadou okončao posjetu Bosni i Hercegovini

Sekretar Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (dalje u tekstu: Mehanizam), Abubacarr Marie Tambadou, okončao je juče svoju četverodnevnu posjetu Sarajevu, Bosna i Hercegovina (BiH). 

U sklopu posjete Sarajevu, g. Tambadou je prisustvovao nizu manifestacija kojima se obilježava 30. godišnjica početka opsade Sarajeva, između ostalog, izložbi “Opsada Sarajeva” u Gradskoj vijećnici, svečanosti polaganja cvijeća na mostu Suade i Olge u Sarajevu, te međunarodnoj konferenciji u sarajevskoj Gradskoj vijećnici pod nazivom: “30 godina kasnije: Sarajevo”.

Sekretar Tambadou sastao se takođe s nizom visokih zvaničnika vlade BiH, uključujući s ministricom vanjskih poslova i zamjenicom predsjedavajućeg Vijeća ministara, gđom Biserom Turković, te ministrom pravde, g. Josipom Grubešom. Takođe se sastao s predsjednikom Suda BiH, sudijom Rankom Debevcem. Među temama o kojima se razgovaralo na tim sastancima bili su pitanja saradnje Bosne i Hercegovine i Mehanizma, pomoć koju Mehanizam pruža pravosudnim organima BiH, te registracija presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (dalje u tekstu: MKSJ) i Mehanizma u domaće kaznene evidencije.

Tokom zvanične posjete sekretar Tambadou je takođe imao priliku sastati se s članovima međunarodne zajednice, između ostalih s visokim predstavnikom za BiH, g. Christianom Schmidtom i rezidentnom predstavnicom Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (dalje u tekstu: UNDP) u BiH, gđom Stelianom Naderom. Dana 7. aprila 2022., dvojica visokih rukovodilaca Mehanizma, sekretar Tambadou i tužilac Mehanizma Serge Brammertz, održali su brifing za predstavnike diplomatskog kora u BiH na kojem su iznijeli pregled trenutnih aktivnosti Mehanizma. Dalje, sekretar Tambadou se sastao s predstavnicima udruženja žrtava u BiH, između ostalih s Majkama enklava Srebrenica i Žepa; predstavnicima Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Ženama žrtvama rata.

Sekretar je posjetu BiH okončao obilaskom Informativnog centra MKSJ-a u sarajevskoj Gradskoj vijećnici. Ovo je bila njegova prva posjeta području bivše Jugoslavije u svojstvu sekretara Mehanizma od preuzimanja te dužnosti u julu 2020.