Sekretar Mehanizma Abubacarr Tambadou sa vlastima BiH potpisao Memorandum o saradnji o registraciji osuđujućih presuda

Sekretarijat
Sarajevo
Sekretar Mehanizma Abubacarr Tambadou sa vlastima BiH potpisao Memorandum o razumijevanju o registraciji osuđujućih presuda

Sekretar Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) Abubacarr M. Tambadou učestvovao je jučer zajedno sa ministrom pravde Bosne i Hercegovine (BiH) Davorom Bunozom u ceremoniji potpisivanja Memoranduma o saradnji u vezi sa osuđujućim presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Mehanizma.

Memorandum, potpisan u prostorijama Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu, omogućiti će da informacije iz osuđujućih presuda MKSJ i Mehanizma, izrečenih osobama koje su rođene u BiH ili su njeni građani, budu uvrštene u domaću kaznenu evidenciju.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za medije, koja je održana nakon ceremonije potpisivanja, sekretar Tambadou je rekao: „Današnji trenutak je od velike važnosti za Mehanizam i njegovog prethodnika MKSJ, jer označava značajno poglavlje na planu kažnjivosti. Ovaj Memorandum će obezbijediti da oni koji su počinili najteže zločine, kažnjive po međunarodnom pravu, snose posljedice svojih postupaka i nakon izdržanih kazni“.

Pohvalivši napore ministra Bunoze u ostvarivanju ovog važnog dostignuća, gospodin Tambadou je dodao da, „iako potpisivanje Memoranduma predstavlja tek prvi korak od mnogih koji tek sljede, ono pokazuje spremnost vlasti BiH i Mehanizma da sarađuju na postizanju zajedničkih ciljeva. Memorandum je sredstvo za postizanje cilja, a krajnji cilj je ostvarivanje pomirenja u BiH. Nadam se da će koraci koje smo danas preduzeli biti praćeni efikasnim i efektivnim planom implementacije“.

Nadovezujući se na riječi gospodina Tambadoua, ministar Bunoza je naveo da je tijekom protekle godine, od samog početka svog mandata, insistirao na rješavanju ovog pitanja, jer takav pristup stvara preduslove kako za pomirenje, tako i za pristupanje Evropskoj uniji.

Mehanizam je odgovoran za obavljanje niza ključnih funkcija preuzetih od Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i MKSJ, koji su prestali sa radom 2015., odnosno 2017. godine. Te funkcije uključuju nadzor nad izvršenjem kazni, pronalaženje i krivično gonjenje preostalih optuženih koji su u bjekstvu, zaštitu žrtava i svjedoka, pomoć nacionalnim pravosuđima, kao i čuvanje arhiva i upravljanje njima.