Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija završio razmatranje izveštaja o napretku koji je ostvario Mehanizam

Predsednik
Arusha, Haag
UNSC

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je 22. decembra usvojio Rezoluciju 2256 (2015) u kojoj se između ostalog navodi da je završio prvo razmatranje napretka ostvarenog u radu Mehanizma.

Predsednik Mehanizama, sudija Theodor Meron, podneo je u novembru 2015. dodatni izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi omogućio Savetu da razmotri napredak koji je Mehanizam ostvario tokom početnog perioda svog rada. Predsednik Meron je u izveštaju pružio detaljan pregled rada Sudskih veća, Tužilaštva i Sekretarijata, kako u ogranku Mehanizma u Arushi, tako i u ogranku u Hagu.

Rezolucijom 2256 se pozdravljaju ovaj izveštaj i dodatne informacije koje je pružio Mehanizam i posebno ističe “rad Mehanizma do danas, posebno u smislu razvoja pravnih i regulatornih okvira, procedura i smernica koje su u skladu sa Statutom Mehanizma i poukama izvučenim iz najbolje prakse MKSJ, MKSR i drugih međunarodnih sudova”.

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija takođe je pomenuo praksu koja se primenjuje u radu Mehanizma, uključujući korišćenje spiskova osoblja i sudija u pripravnosti kako bi se obezbedilo da se sudije i osoblje koriste samo onda kada su potrebni, kao i druge korake koji se preduzimaju kako bi se ostvarilo znatno smanjenje troškova pravosudnih aktivnosti, i pohvalio Mehanizam “za napore koje ulaže da se takve uštede ostvare”. Osim toga, Savet bezbednosti je zahtevao od Mehanizma da uzme u obzir određena gledišta i preporuke i preduzme korake kako bi dodatno povećao efikasnost i efektivno i transparentno rukovođenje.

Savet bezbednosti je takođe pozvao sve države da sarađuju s Mehanizmom i pruže svu potrebnu pomoć kako bi se u najkraćem mogućem roku omogućili hapšenje i prebacivanje svih preostalih lica protiv kojih je optužnice podigao MKSR kao i relokacija osoba koje su oslobođene krivice ili osuđenih lica koja su završila odsluženje kazni.

Ovo razmatranje ostvarenog napretka izvršeno je u skladu s Rezolucijom Saveta bezbednosti 1966 (2010), kojom je osnovan Mehanizam.