Publikacija Tužilaštva MMKS/MKSJ-a “Procesuiranje zločina seksualnog nasilja u nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)” sada dostupna online na bosanskom/hrvatskom/srpskom

Tužilaštvo
Haag
Procesuiranje zločina seksualnog nasilja u nadležnosti MKSJ

Prijevod na bosanski/hrvatski/srpski jezik knjige ‘Procesuiranje zločina seksualnog nasilja u nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)’, koju su priredili tužilac MMKS/MKSJ-a Serge Brammertz i zamjenica tužioca Michelle Jarvis, sada je dostupan online.

Ova publikacija, koju je u aprilu 2016. godine na engleskom jeziku objavio Oxford University Press, predstavlja iskustva Tužilaštva u procesuiranju zločina seksualnog nasilja tokom 24 godina njegovog rada. Prijevod na bosanski/hrvatski/srpski jezik sada je dostupan online. Ova publikacija će biti od naročite koristi svim zainteresovane za procesuiranje zločina seksualnog nasilja počinjenog u sukobima, uključujući pravne stručnjake, međunarodnu zajednicu, nevladine organizacije, akademsku zajednicu i predstavnike civilnog društva.

Tokom svog rada Tužilaštvo je pokazalo da su silovanje, porobljavanje, sakaćenje i drugi oblici seksualnog nasilja često predstavljali dio širih kampanja progona u sukobima, i da su – kao i premlaćivanje, lišavanje života i pljačkanje - korišteni za izazivanje straha i prisiljavanje stanovništva na bjekstvo. Tužilaštvo je dokazalo da se visoki zvaničnici mogu proglasiti odgovornim za zločine seksualnog nasilja i pokazalo kako se krivično goni seksualno nasilje ne mora dešavati u velikim razmjerama da bi bilo dio zajedničkog zločinačkog cilja, ili da bi se smatralo zločinom protiv čovječnosti ili radnjom u osnovi genocida.

Publikacija je dostupna online putem sljedećeg linka.