Prvo stupanje Stanišića i Simatovića pred Mehanizam

Sudska veća
Arusha, Haag
Franko Simatović and Jovica Stanišić
Franko Simatović and Jovica Stanišić

Prvo stupanje Jovice Stanišića i Franka Simatovića pred sud danas je obavljeno pred Haškim ogrankom Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS). Obojica optuženih su se izjasnila da nisu krivi pred pretpretresnim sudijom Burtonom Hallom. Ovo je prvo ponavljanje suđenja koje se vodi pred Mehanizmom od njegovog osnivanja.

Jovica Stanišić, bivši zamenik načelnika i načelnik Službe državne bezbednosti (SDB) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, i Franko Simatović, bivši zamenik načelnika Druge uprave Službe državne bezbednosti Srbije i specijalni savetnik u SDB, optuženi su pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) za usmeravanje, organizovanje, opremanje, obučavanje, naoružavanje i finansiranje jedinica državne bezbednosti Srbije, koje su ubijale, progonile i prisilno premeštale civile nesrpske nacionalnosti iz Bosne i Hercegovine (BiH) i Hrvatske od 1991. do 1995. godine.

Pretresno veće MKSJ je 30. maja 2013. utvrdilo da Stanišić i Simatović ne mogu snositi krivičnu odgovornost za te zločine i oslobodilo ih krivice po svim optužbama. Nakon što je održan žalbeni postupak, Žalbeno veće MKSJ je 15. decembra 2015. ukinulo presudu Pretresnog veća MKJS i naložilo ponavljanje suđenja i pritvaranje optuženih.

Mehanizam je osnovao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi izvršavao više ključnih funkcija Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i MKSJ. U skladu sa članom 1(4) Prelaznih odredbi koje je usvojio Savet bezbednosti, “ako je ponovno suđenje naloženo na dan ili posle dana osnivanja jednog od dva ogranka Mehanizma, Mehanizam je nadležan za tu osobu u skladu s članom 1 svog Statuta”.

Pretresno veće Mehanizma u ovom predmetu radiće u sastavu: sudija Burton Hall sa Bahama (predsedavajući), sudija Seon Ki Park iz Republike Južne Koreje i sudija Solomy Balungi Bossa iz Ugande. Pretresno veće će naložiti početak suđenja u dogledno vreme.