Prosecutor Serge Brammertz Addresses the United Nations Security Council

Tužilaštvo
Arusha, The Hague
Prosecutor Serge Brammertz
Prosecutor Serge Brammertz

Serge Brammertz, tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), danas se obratio Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u vezi s radom Tužilaštva.

Tužilac Brammertz je na početku izvijestio Savjet bezbjednosti da je Tužilaštvo ispunilo svoj važan mandat da procesuira posljednje predmete MKSR-a i MKSJ-a.

Napomenuo je da je 23. maja 2023. izrečena presuda Žalbenog vijeća u predmetu Stanišić i Simatović, u kojoj je Žalbeno vijeće prihvatilo argumente Tužilaštva da su Stanišić i Simatović krivično odgovorni kao učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu etničkog čišćenja velikih područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Osvrćući se na procesuirane predmete koji se odnose na zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji, tužilac Brammertz je naglasio da su najodgovorniji za to “visoki zvaničnici na vrhu vlasti koji su podsticali mržnju i strah, koji su pokrenuli neopisivo nasilje, kako bi postigli svoje političke ciljeve.” Dalje je naglasio ključnu lekciju: “Nisu krivi Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Naprotiv, zločini su bili djelo pojedinaca. I te pojedince, iz svih nacionalnih grupa, krivično smo gonili i osudili.”

Što se tiče efektivnog završetka predmeta Kabuga, tužilac Brammertz je rekao: “Tužilaštvo, i svi oni koji vjeruju u pravdu, može da osjeća samo ogromno nezadovoljstvo,” priznajući da “žrtve i oni koji su preživjeli Kabugine zločine nisu dobili pravdu koju zaslužuju.” Međutim, napomenuo je da je, iako Kabuga ne može biti pozvan na odgovornost, “u našoj [...] moći da osiguramo da drugi zločinci, posebno oni koji se i dalje kriju u zajednicama u dijaspori širom svijeta, budu izvedeni pred sud.” S tim u vezi, tužilac Brammertz je izvijestio Savjet bezbjednosti da je 14. novembra 2023., Tužilaštvo objavilo svoj zaključak da je bjegunac Aloys Ndimbati umro, i da Tužilaštvo očekuje da će pronaći i dva posljednja bjegunca MKSR-a – Ryandikayoa i Sikubwaboa – 2024.

Što se tiče budućnosti, tužilac Brammertz je izvijestio Savjet bezbjednosti o radu Tužilaštva na pružanju pomoći nacionalnim vlastima koje na domaćim sudovima istražuju i krivično gone osobe koje su počinile zločine tokom genocida nad Tutsijima u Ruandi 1994. i tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Tužilac Brammertz je objasnio da će glavna pažnja Tužilaštva u budućnosti biti usredsređena na provođenje ovog mandata, i da ovim radom Tužilaštvo ostvaruje “viziju Savjeta bezbjednosti da nacionalni sudovi u potpunosti preuzmu odgovornost od MKSR i MKSJ.”

Napomenuo je da je posljednjih nekoliko godina Tužilaštvo odgovorilo na više od 300 zahtjeva za pomoć godišnje. Također je naveo da nacionalni tužioci u Ruandi i u zemljama bivše Jugoslavije stalno naglašavaju kako im je dalja pomoć Tužilaštva ključna kako bi im se omogućilo da postignu više pravde za više žrtava i preživjelih.

Tužilac Brammertz je naveo tri glavne oblasti u kojima Tužilaštvo pruža pomoć po zahtjevu. Prvo, Tužilaštvo pruža pristup dokazima i informacijama sadržanim u njegovim kolekcijama dokaza, koje ukupno sadrže preko 11 miliona stranica i hiljade sati audio-vizuelnog materijala. Drugo, koristeći svoju razvijenu ekspertizu, Tužilaštvo pruža pomoć u vezi sa širokim spektrom pravnih, dokaznih, tužilačkih i strateških pitanja, uključujući i pripremanje istražnih dosijea za nacionalne tužioce u vezi s prioritetnim slučajevima gdje postoji jaz u utvrđivanju odgovornosti, koji se odnose na predmete MKSR-a, MKSJ-a i Mehanizma. Treće, Tužilaštvo nudi stručnu podršku po zahtjevima nacionalnih tužioca u vezi s bjeguncima od pravde u Ruandi i u zemljama bivše Jugoslavije.

U zaključku, tužilac Brammertz je podsjetio da je 9. decembra bila 75. godišnjica usvajanja Konvencije o genocidu. Napominjući da su ad hoc sudovi uspješno kaznili počinioce zločina genocida počinjenih u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, naglasio je da “[n]e postoji datum isteka obaveze međunarodne zajednice da procesuira zločine genocida. Iako su međunarodna suđenja za zločine u Ruandi i u bivšoj Jugoslaviji sada okončana, nacionalni tužioci uz našu podršku nastavljaju taj posao na svojim sudovima.” Tužilac Brammertz je dalje objasnio da, pored podrške koju pruža Tužilaštvo, “svaka država članica ima odgovornost i priliku da odigra svoju ulogu pružanjem pune saradnje i efektivne podrške.” Također je skrenuo pažnju i na pitanje poricanja genocida i rekao sljedeće: “Mi također moramo biti svjesni toga da je poricanje zadnje sredstvo ideologije genocida. Pored toga što moramo da nastavimo da tražimo i kažnjavamo počinioce, moramo i da obezbijedimo da se istina brani i promoviše.”