Program Mehanizma za informisanje učestvovao u webinaru o izazovima u edukaciji na temu tranzicione pravde

Mehanizam
Haag
Mechanism Information Programme participates in webinar about challenges of transitional justice in education

Predstavnica Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) učestvovala je 7. juna na webinaru pod nazivom „Izazovi u edukaciji na temu tranzicione pravde“. Događaj je organizovalo Udruženje nastavnika istorije Severne Makedonije (ANIM) u saradnji sa Fondom za Zapadni Balkan (WBF) i Evropskim udruženjem nastavnika i profesora istorije (EUROCLIO).

Koordinatorka PMI-ja za rad sa mladima Anisa Sućeska govorila je o nasleđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) i važnosti njihovih arhiva za edukaciju mladih. Ona je takođe ukazala an najvažnija dostignuća MKSJ-a i njegov doprinos procesima tranzicione pravde u regionu bivše Jugoslavije.

Pored gđe Sućeske, na webinaru su govorili i Mirko Klarin, direktor SENSE Centra za tranzicionu pravdu; Carolyn McNanie, predstavnica EUROCLIO-a; i Goran Taleski, trener za izgradnju mira u Mirovnoj akciji i Centru za nenasilnu akciju. Razgovor je moderirao predsednika ANIM-a Mire Mladenovski.

Učesnici su razgovarali o temi tranzicione pravde i njenom mestu u obrazovanju u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije u kontekstu sukoba devedesetih u tom regionu. Raspravljali su i o aktuelnim izazovima koji prate školska predavanja u vezi sa konfliktima, kao i o različitim pristupima da se prepreke prevaziđu.

Gđa Sućeska je u svom izlaganju ukazala da PMI sarađuje sa nastavnicima istorije iz celog regiona i obučava ih kako da koriste arhive MKSJ-a i Mehanizma u školskim predavanjima o sukobima devedesetih. Ona je naglasila važnost regionalnog pristupa u okviru kojeg kroz projektne aktivnosti PMI-ja nastavnici iz celog regiona zajedno razvijaju nastavne materijale zasnovane na činjenicama utvrđenim pred MKSJ-om i Mehanizmom.

Učešće u današnjem webinaru deo je nastojanja PMI-ja da podrži projekte i aktivnosti organizacija civilnog društva koje se bave tranzicionom pravdom u regionu.

Cilj rada PMI-ja je da unapredi znanje i razumevanje građana i zajednica u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim u tom regionu tokom sukoba 1990-ih, na temelju predmeta vođenih pred MKSJ-om i Mehanizmom. PMI podržavaju Evropska Unija i Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske.