Program Mehanizma za informisanje učestvovao u Letnjoj školi “Ratovi 1990-ih”

Sekretarijat
Divčibare, Serbia
Kolaž fotografija sa jedne od radionica na Letnjoj školi. Na fotografijama se vide mladi ljudi, polaznici koji sede za stolovima postavljenim u krug oko predavača.

Predstavnik Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održao je 14. juna 2024. predavanje na letnjoj školi pod nazivom “Ratovi 1990-ih”. Petodnevna letnja škola okupila je 20 mladih istoričara i politikologa iz Srbije, a održana je na Divčibarama u Srbiji, u organizaciji udruženja građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative, u okviru projekta koji je podržao Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP). 

Istraživač PMI Nemanja Stjepanović održao je dva predavanja. Na prvom je predstavio arhivsku građu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), ukazujući na obimnu građu u vezi sa ratovima 1990-ih u bivšoj Jugoslaviji, koju ta arhiva sadrži. On je dodao da arhivski materijal MKSJ/Mehanizam predstavlja neprocenjivo važan izvor informacija za istoričare i druge naučnike i istraživače koji se bave događajima iz sukoba 1990-ih.  

Tokom drugog predavanja, učesnici su imali priliku da nauče kako da pristupe dokazima dostupnim u Objedinjenim sudskim spisima, odnosno bazi podataka MKSJ i Mehanizma. Stjepanović je objasnio kako se koriste alati za pretragu baza podataka, nakon čega su učesnici imali priliku da se upoznaju sa transkriptima svedočenja svedoka pred MKSJ i Mehanizmom, kao i sa materijalom prikupljenim i prihvaćenim u dokaze tokom sudskih postupaka pred ta dva suda. 

Učešće u letnjoj školi “Ratovi 1990-ih” predstavlja deo napora PMI da podrži projekte i događaje koje sprovode organizacije civilnog društva iz oblasti tranzicijske pravde u regionu bivše Jugoslavije. 

Cilj PMI je da, na osnovu sudske prakse MKSJ i Mehanizma, unapredi znanja i razumevanja građana/ki i zajednica u zemljama bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim tokom sukoba 1990-ih. PMI finansira Evropska unija.