Program Mehanizma za informisanje održao seminar za đake i nastavnike srednjih škola iz cele Evrope

Mehanizam
Haag
Program Mehanizma za informisanje održao seminar za đake i nastavnike srednjih škola iz cele Evrope

Od 20. do 22. septembra 2023, Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) ugostio je grupu od 19 đaka i nastavnika srednjih škola iz država cele Evrope u haškom ogranku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS).

Trodnevna poseta deo je seminara za đake i nastavnike pod nazivom „Potraga za pravdom od Nuremberga do Haaga“ i organizovana je u saradnji sa Evropskim udruženjem nastavnika istorije (EuroClio).

Cilj posete bio je da se učesnicima predoči sveobuhvatna slika rada i nasleđa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Mehanizma kao njegovog naslednika. Predstavnici PMI održali su niz prezentacija, koje su poslužile kao osnova za podsticanje dijaloga o širokom spektru pitanja u vezi sa međunarodnim krivičnim pravom i izvođenjem odgovornih pred sud, a onda i o tome kako osigurati efikasnu potragu za pravdom kada pojedinci na položajima vlasti počine zločine a domaća pravosuđa ne preduzimaju ništa po pitanju ostvarivanja pravde.

Tim PMI je, takođe, 22. septembra 2023. održao prezentaciju u prostorijama EuroClio, tokom koje je prikazao obimnu video produkciju PMI od 200 kratkih videa, naglašavajući značaj te produkcije u obrazovne svrhe. Predstavljene su i dve online izložbe PMI sa ispovestima i iskazima svedoka.

Saradnja PMI i EuroClio ukazuje na sve veći značaj edukacije mladih o međunarodnom krivičnom pravu i ljudskim pravima. Okupljajući srednjoškolce i nastavnike iz različitih sredina, ovaj seminar je podstakao dublje razumevanje mehanizama koji omogućavaju procesuiranje užasnih zločina iz prošlosti i krivično gonjenje odgovornih na globalnom nivou.

Cilj rada PMI je unapređenje znanja i razumevanja građana i zajednica u zemljama bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim tokom sukoba 1990-ih, na osnovu sudskih predmeta MKSJ-a i Mehanizma. PMI finansijski podržava Evropska unija.