Pritvorska jedinica nije zahvaćena požarom koji se dogodio 15. juna 2017. u prostoru kazneno-popravne institucije Haaglanden u Scheveningenu

Mehanizam
The Hague
IRMCT blue banner

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) žele da pojasne da Pritvorska jedinica Ujedinjenih nacija ni na koji način nije bila zahvaćena požarom koji je izbio u četvrtak, 15. juna 2017. godine u ranim jutarnjim časovima  u prostoru kazneno-popravne institucije Haaglanden u Scheveningenu. Požar je izbio u drugom delu zatvorskog kompleksa, a uzrok za sada još uvek nije utvrđen. Policija sprovodi istragu ovog incidenta. MMKS i MKSJ će nastaviti pomno praćenje daljeg razvoja situacije.