Predsjednik Agius podnio Deveti godišnji izvještaj Generalnoj skupštini UN-a

Predsednik
Arusha, Haag
Predsjednik Carmel Agius
Predsjednik Carmel Agius

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (dalje u tekstu: Mehanizam), sudija Carmel Agius, danas je podnio deveti Godišnji izvještaj Mehanizma Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u New Yorku.

Predsjednik Agius je na početku čestitao Njegovoj eskelenciji ambasadoru Republike Maldivi Abdulli Shahidu na izboru za predsjedavajućeg 76. sjednice Generalne skupštine i napomenuo da je Njegova ekselencija posebno naglasila važnost pružanja nade; to je aspiracija kojoj i predsjednik Agius teži i koja je na neki način neodvojivo povezana sa svrhom međunarodnog krivičnog pravosuđa.

Predsjednik Agius je zatim Generalnoj skupštini izložio najnovije informacije o sudskim aktivnostima u oba ogranka Mehanizma, u Arushi i u Haagu, naglasivši da je Mehanizam, uprkos izazovima u periodu na koji se odnosi ovaj izvještaj, ostvario “značajan napredak u dovršavanju svojih osnovnih sudskih poslova” a da nije ugrozio ni prava optuženih, kao ni zdravlje ni bezbjednost učesnika u postupcima.

Najvažnije je što je tim napretkom obuhvaćeno izricanje triju ključnih presuda u junu 2021. godine: Drugostepene presude u predmetu Tužilac protiv Ratka Mladića i prvostepenih presuda na ponovljenom suđenju u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića i na suđenju većem broju optuženih za nepoštovanje suda u predmetu Tužilac protiv Anselmea Nzabonimpe i drugih. Ova dva potonja predmeta zatim su prešla u žalbenu fazu i predsjednik Agius će, u skladu sa Statutom Mehanizma, predsjedavati u žalbenim postupcima. Pored toga, pretpretresne pripreme u predmetu Tužilac protiv Féliciena Kabuge, uključujući i veoma produktivnu statusnu konferenciju održanu 6. oktobra 2021. uz lično prisustvo učesnika, dobro napreduju.

Međutim, predsjednik je izrazio žaljenje što ne može da izvijesti o jednakom napretku u predmetu za nepoštivanje suda protiv Petra Jojića i Vjerice Radete, podsjetivši da je dana 11. maja 2021. prijavio Republiku Srbiju Savjetu bezbjednosti zbog toga što nije postupila u skladu s nalozima. Ovo je treći put da je Srbija prijavljena Savjetu bezbjednosti u vezi s ovim predmetom za nepoštivanje suda, a neaktivnost Srbije s tim u vezi traje preko šest godina. Predsjednik Agius je još jednom pozvao Srbiju da postupi u skladu s odlukama Mehanizma i svojim međunarodnim obavezama, određenim od samog Savjeta bezbjednosti.

Što se tiče nekih od ostalih rezidualnih funkcija Mehanizma, predsjednik Agius je naglasio aktivnu ulogu Mehanizma u nadzoru izvršenja kazni koje su izrekli Međunarodni krivični sud za Ruandu, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Mehanizam. Mimo toga, u vezi s nadzorom Mehanizma nad predmetima proslijeđenim nacionalnim pravosuđima, predsjednik Agius je napomenuo da je napredak ostvaren i na tom polju nakon izdricanja dviju drugostepenih presuda u predmetima proslijeđenim Republici Ruandi.

U zaključku, predsjednik je rekao da je “ohrabren ulogom koju Mehanizam ima […] ne samo u vezi sa sukobima u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi, već i našim važnim doprinosom međunarodnom krivičnom pravosuđu generalno”. Naglasio je, međutim, da Mehanizam ne može to raditi sam i da će se i dalje oslanjati na čvrstu podršku država članica koje vjeruju u njegov zadatak. S tim u vezi, predsjednik Agius je izrazio duboku zahvalnost državama domaćinima Mehanizma i 14 država u kojima se izvršavaju kazne, kao i Ruandi i zemljama bivše Jugoslavije, te drugim cijenjenim zainteresovanima. Na kraju je izrazio priznanje i pohvale za vrijednu pomoć koju pružaju Pravna služba Ujedinjenih nacija i Odjeljenje za pravne poslove.