Predsjednik Agius otvorio treći ciklus Interuniverzitetskog programa video predavanja Mehanizma

Mehanizam
Haag
Predsjednik Agius otvorio treći ciklus Interuniverzitetskog programa video predavanja Mehanizma

Sudija Carmel Agius, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), danas je otvorio drugi ciklus Interuniverzitetskog programa video predavanja Mehanizma (Program) održavši predavanje o osnivanju i nadležnostima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Po prvi put, u našem online događaju učestvovali su studenti sa čak 12 univerziteta iz cijelog regiona bivše Jugoslavije.

Program pod nazivom “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred MKSJ-om” sastoji se od 16 predavanja koja će tokom nekoliko mjeseci održati različiti predavači. Program je usresređen na noviju istoriju regiona, ulogu i doprinos MKSJ-a i načela međunarodnog krivičnog i humanitarnog prava.

Na početku današnjeg predavanja, predsjednik Agius pozdravio je studente i profesore sa fakulteta koji učestvuju u Programu, naglašavajući zadovoljstvo činjenicom da mladi iz država bivše Jugoslavije posvećeno razmatraju pitanja naslijeđa MKSJ-a.

Tokom predavanja, predsjednik Agius predstavio je studentima opšti uvid u istoriju i politički kontekst osnivanja MKSJ-a, kao i u njegov mandat i jurisdikciju. On je također podijelio lična iskustva u vezi s brojnim izazovima sa kojima se suočavao MKSJ tokom gotovo 25 godina postojanja, a koja su zasnovana na njegovom iskustvu kao dugogodišnjeg sudije MKSJ-a i posljednjeg predsjednika te institucije.

Program video predavanja dio je šireg Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI). Zajedno sa univerzitetima koji učestvuju u Programu, PMI je oformio regionalnu mrežu pravnih fakulteta – prvu te vrste – u okviru koje studenti prava iz različitih država mogu zajedno učiti i diskutovati o radu MKSJ-a i njegovom nasljeđu. Tako se tokom Programa predavanja ne izgrađuju samo znanja i sposobnosti studenata ili njihovo razumijevanje međunarodnog krivičnog i međunarodnog humanitarnog prava, već predstavlja i jednu vrstu platforme za iskren dijalog među studentima prava iz regiona bivše Jugoslavije.

Mreža uključuje pravne fakultete sljedećih univerziteta: Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Podgorici, Univerzitet u Prištini, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet sv. Kiril i Metodije u Skoplju, Univerzitet u Vitezu i Sveučilište u Zagrebu.

Pored toga, dobrodošlicu želimo Fakultetu političkih nauka sa Univerziteta u Sarajevu i pravnim fakultetima Sveučilišta iz Splita, Univerziteta Union iz Beograda i Univerziteta iz Zenice, koji su nam se priključili u trećem ciklusu Programa.

Od januara 2019, kada je uspostavljen, PMI postoji sa ciljem da doprinese podizanju svijesti i znanja među pogođenim zajednicama o sukobima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih godina, na osnovu predmeta MKSJ-a i Mehanizma. PMI velikodušno podržavaju Evropska Unija i Savezno ministarstvo vanjskih poslova Švajcarske.