Predsjednik Agius izvijestio Savjet bezbjednosti UN-a o napretku rada Mehanizma

Predsednik
Arusha, Haag
Predsjednik Carmel Agius
Predsjednik Carmel Agius

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), sudija Carmel Agius, danas je pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija (Savjet) izložio dvadeseti izvještaj o napretku Mehanizma i četvrti izvještaj o reviziji.

 

U obraćanju Savjetu, predsjednik Agius je napomenuo značajan napredak ostvaren tokom izvještajnog perioda, uprkos enormnim izazovima, uključujući i pandemiju COVID-19. Predsjednik je takođe primijetio da Mehanizam, s obzirom na ostvareni napredak, već funkcioniše značajno drugačije nego prije samo nekoliko godina i da je daleko bliže ostvarivanju vizije Savjeta o Mehanizmu kao maloj i privremenoj instituciji.

 

Predsjednik Agius naglasio je značajno smanjenje sudskog obima posla tokom posljednjih godina i izvijestio je da će, nakon izricanja drugostepene presude u predmetu Fatuma i drugi nešto kasnije tokom ovog mjeseca, ostati još samo dva glavna predmeta. S tim u vezi, predsjednik je objasnio da se u žalbenom postupku u predmetu Stanišić i Simatović i dalje radi po planu, te da se okončanje postupka očekuje u junu 2023., a da je Pretresno vijeće u predmetu Kabuga juče donijelo odluku o procesnoj sposobnosti optuženog i, shodno tome, o početku postupka.

 

Predsjednik Agius je zatim govorio o napretku na drugim područjima, naglasivši veliki skorašnji napredak u traganju za bjeguncima Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR). Predsjednik Agius je izvijestio da, uprkos ovim pozitivnim rezultatima, i dalje postoje određeni problemi. S tim u vezi, predsjednik Agius je Savjetu govorio o situaciji u kojoj se nalaze osobe koje je MKSR oslobodio krivice i pustio na slobodu, napomenuvši da “obavezujući sporazum, potpisan između Ujedinjenih nacija i Nigera, u vezi s preseljenjem tih osoba na teritoriju Nigera, nije ispoštovan”. Pored toga, u predmetu za nepoštovanje suda protiv Petra Jojića i Vjerice Radete, predsjednik je naveo “trajni propust Srbije da ispuni međunarodne obaveze koje je ovaj Savjet nametnuo svim državama u Rezoluciji 1966 (2010.).”

 

U zaključku svog završnog obraćanja Savjetu prije nego što odstupi s dužnosti predsjednika Mehanizma krajem ovog mjeseca, predsjednik Agius izrazio je zahvalnost svim državama, zainteresovanima i pojedincima koji su stajali uz Mehanizam u njegovom traganju za pravdom, uključujući svoje kolege čelnike, sudije i predano osoblje Mehanizma.