Predsjednica Gatti Santana sudjeluje na Međunarodnoj konferenciji o logorima u Bosni i Hercegovini

Predsednik
Prijedor i Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Kolaz fotografija posjete i predsednicinog izlaganja

Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), sutkinja Graciela Gatti Santana, sudjelovala je 30. i 31. maja 2024. godine na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji održanoj u Prijedoru i Sarajevu, u Bosni i Hercegovini.

Predsjednica Gatti Santana održala je uvodno izlaganje na prvom dijelu konferencije koja je održana u Prijedoru 30. maja, u organizaciji Memorijalnog centra Sarajevo zajedno s Udruženjem logoraša Kozarac. Budući da je ovo prva konferencija u potpunosti posvećena logorima u Bosni i Hercegovini tokom sukoba 1990-ih, predstavljala je značajan događaj, okupivši govornike iz različitih oblasti i one koji su bili najizravnije pogođeni: preživjele žrtve zločina počinjenih u logorima.

Predsjednica Gatti Santana je također iskoristila priliku da obiđe lokaciju logora u Trnopolju koji je, zajedno sa logorima Omarska i Keraterm, bio među najozloglašenijima u općini Prijedor po užasima koje su preživjeli zatočenici.

Dana 31. maja, konferencija je nastavljena u Sarajevu, s fokusom na ratne zločine počinjene u Prijedoru i okolici, kao i na poruke vezane za budućnost. Predsjednica Gatti Santana pripremila je video poruku za ovu drugu komponentu konferencije, koju su organizirali Grad Sarajevo i Memorijalni centar Sarajevo, uz podršku niza drugih domaćih i međunarodnih aktera.

U svojim izlaganjima, predsjednica Gatti Santana se je osvrnula na doprinos Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Mehanizma u utvrđivanju relevantnih činjenica, kao i na ulogu MKSJ-a u unapređenju međunarodnog krivičnog prava donošenjem revolucionarnih presuda koje su razjasnile obim ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti.

Što se tiče zločina počinjenih u logorima, predsjednica Gatti Santana također je istaknula potrebu da se prizna da su ljudi različitih nacionalnosti bili žrtve zločina u takvim logorima širom Bosne i Hercegovine.

Osvrćući se na napore Mehanizma da ojača i objedini nasljeđe MKSJ-a, Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i samog Mehanizma, predsjednica je naglasila da prihvaćanje sudskih zaključaka ovih institucija može pomoći u borbi protiv podjela, poricanja, revizionizma, te veličanja osuđenih ratnih zločinaca. Nadalje je naglasila važnost uloge koju nacionalna pravosuđa igraju u potrazi za pravdom, a koju Mehanizam nastavlja aktivno podržavati u budućnosti.

Integralni tekst govora predsjednice u Prijedoru 30. maja, dostupan je ovdje.

Integralni tekst video poruke predsjednice u Sarajevu 31. maja, dostupan je ovdje.

Video poruku predsjednice sa BHS titlovima možete pogledati ovdje.