Predsjednica Gatti Santana obratila se konferenciji na visokom nivou o prevenciji na Zapadnom Balkanu

Predsednik
The Hague
President Gatti Santana addresses high-level conference on prevention in the Western Balkans

Sudija Graciela Gatti Santana, predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), obratila se danas video porukom konferenciji na visokom nivou, “Stvaranje zajedničkog plana za prevenciju na Zapadnom Balkanu”.

U organizaciji Koalicije Zapadnog Balkana za prevenciju genocida i masovnih zločina, u saradnji s organizacijom Impunity Watch, i uz podršku Ureda komesara za ljudska prava Vijeća Evrope, konferencija je održana u Podgorici, u Crnoj Gori. Cilj konferencije bio je da se bavi pitanjima od suštinskog značaja u vezi s prevencijom genocida, suzbijanjem nasilja na nacionalnoj osnovi, i suočavanjem s prošlošćuna Zapadnom Balkanu, naročito kao odgovor na sve prisutniji trend revizionizma i negiranja zločina.

Komesar za ljudska prava Vijeća Evrope, gđa Dunja Mijatović, održala je uvodni govor, a Generalni podsekretar Ujedinjenih nacija i specijalna savjetnica za prevenciju genocida, gđa Alice Wairimu Nderitu, također se obratila skupu video porukom.

U svom izlaganju, predsjednica Gatti Santana istakla je veliki značaj konsolidovanja naslijeđa Mehanizma i ad hoc sudova u okviru napora da se suzbiju negiranje zločina, veličanje ratnih zločinaca i istorijski revizionizam. U tom kontekstu, ona je skrenula pažnju na to da Mehanizam ulaže stalne napore kako bi obezbijedio da pravni zaključci i sudski spisi dopru do najšire javnosti, između ostalog i putem on-line baza podataka, informativnih centara i aktivnosti za informisanje javnosti, kao i u okviru svoje uloge u kojoj odgovara na zahtjeve za pomoć nacionalnim jurisdikcijama.

Predsjednica je dalje naglasila da je potrebno da razni akteri ulože još mnogo napora kako bi se obezbijedilo da se priznaju i poštuju iskustva žrtava. Podsjećajući na ulogu od suštinskog značaja koju su žrtve imale kao svjedoci pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i Mehanizmom, ona je izjavila: “Njihove priče svjedoče o otpornosti ljudskog duha i jasno podsjećaju na imperativni zahtjev ‘nikada više’”. Na kraju, predsjednica Gatti Santana je primijetila da je ohrabrujuće što se sada više priznaju prava žrtava međunarodnih zločina na potraživanje reparacija kao način da dobiju obeštećenje za patnje koje su doživjele.

Za vrijeme konferencije održano je nekoliko panel diskusija, u kojima su učestvovali predstavnici organizacija civilnog društva s područja cijele bivše Jugoslavije. Time je ova konferencija pružila dragocjenu platformu učesnicima da se okupe i razmjene mišljenja o raznim temama, kao što su strategije za prevenciju, prava žrtava, uloga obrazovanja, i rješavanje istorijskih izazova u digitalnom razdoblju.

Integralni tekst govora predsjednice dostupan je ovdje.

Integralna video poruka može se vidjeti ovdje.