Predsednik Meron se obratio Savetu bezbednosti UN i pozvao na oslobađanje sudije Aydina Sefa Akaya iz pritvora

Predsednik
Arusha, Haag
Predsednik MMKS sudija Theodor Meron
Predsednik MMKS sudija Theodor Meron

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (“MMKS” i “Mehanizam”), sudija Theodor Meron, danas je Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavio najnoviji izveštaj o napretku ostvarenom u radu MMKS I pozvao na oslobađanje sudije Aydina Sefa Akaya iz pritvora u Turskoj.

U svom obraćanju predsednik Meron je napomenuo da je MMKS otvorio svoj novi objekat u Arushi pre manje od dve sedmice. Predsednik je izrazio zahvalost Vladi Ujedinjene Republike Tanzanije na izuzetnoj velikodušnosti I zahvalio odlazećem sekretaru MMKS, g. Johnu Hockingu, na njegovom doprinosu i predanosti uspehu ovog projekta. Predsednik Meron je naglasio da je objekat u Arushi minimalistički projektovan, efikasan u korišćenju resursa i da na bezbroj načina odslikava najbolju praksu, što Mehanizam nastoji da primeni u svim aspektima svog rada. Predsednik Meron je u to smislu naglasio da “Mehanizam ne predstavlja samo simbol pozivanja na odgovornost i vladavine prava, već i novi uzor za međunarodno pravosuđe – kao skroman, efikasan i štedljiv model koji mora uspeti ukoliko želimo da međunarodno pravosuđe i borba za okončanje nekažnjivosti ostvare dugoročan uspeh”.

U vezi sa pravosudnim radom MMKS, predsednik Meron je izneo najnovije informacije o predmetima koji su u toku i naglasio da se od 214 sudskih odluka i naloga donesenih tokom izveštajnog perioda, skoro 40 odsto njih odnosilo na zahteve za pristup poverljivim informacija. Predsednik Meron je istakao da je to “samo jedan od brojnih načina na koje Mehanizam pruža podršku nacionalnim pravosudnim sistemima”.

Predsednik Meron je takođe naglasio da se Mehanizam i dalje oslanja na saradnju država za hapšenja preostalih optuženih koji su u bekstvu, izvršenje kazni, te iznalaženje rešenja za pitanje osoba koje su oslobođene krivice ili su puštene na slobodu, koje se trenutno nalaze u Arushi.

Tokom svog obraćanja, predsednik Meron je takođe skrenuo pažnju Saveta bezbednosti na to da je sudija Aydin Sefa Akay još uvek u pritvoru i na uticaj koji to ima na rad Mehanizma. Predsednik Meron je podsetio da, u skladu s dugogodišnjom i ustaljenom praksom, Statut MMKS, koji je Savet bezbednosti usvojio u skladu s Poglavljem VII Povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnim sudijama daje diplomatski imunitet tokom perioda kada obavljaju poslove za Mehanizam. Usled toga, sudija Akay uživa diplomatski imunitet od 25. jula 2016. kada je imenovan da postupa u predmetu Ngirabatware. Uprkos tome, sudija Akay je i dalje u pritvoru i nije u stanju da obavlja svoje dužnosti kao sudija Mehanizma. Predsednik Meron je pozvao članice Saveta bezbednosti da pomognu u pronalaženju rešenja za tu situaciju. Takođe je naglasio da je primoran da pokrene to pitanje jer mu je to dužnost kao predsednika Mehanizma, i pozvao Vladu Turske da oslobodi sudiju Akaya duhu humanitarizma, kako bi mu se omogućilo da izvršava i završi svoje sudijske dužnosti i time omogući Mehanizmu da ispuni važan mandat koji mu je poveren.