Predsednik Meron se obratio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Predsednik
The Hague
Predsednik, sudija Theodor Meron
Predsednik, sudija Theodor Meron

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), sudija Theodor Meron, danas je Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavio najnoviji izveštaj o napretku ostvarenom u radu Mehanizma.

Predsednik Meron je naglasio da je tokom proteklih šest meseci Mehanizam nastavio da pokazuje svoju privrženost najvišim mogućim standardima kao i viziji Saveta bezbednosti o maloj, efikasnoj i štedljivoj instituciji. Predsednik je istakao da su donete brojne sudske odluke i nalozi i da je ostvaren značajan napredak u izradi pravnih i regulatornih okvira Mehanizma, te da se u narednim mesecima očekuje usvajanje više novih smernica i regulatornih instrumenata. Dodao je da Mehanizam nastavlja da pruža pomoć nacionalnim pravosudnim sistemima i nadgleda izvršenje kazni u više država.

Predsednik je takođe obavestio Savet o tome da je u oba ogranka ostvaren značajan napredak u pripremama za prosleđivanje Mehanizmu spisa Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i da se preduzimaju brojni koraci kako bi se obezbedila veća dostupnost tih spisa.

Osvrćući se na rad ogranka u Arushi, predsednik je napomenuo da je tokom proteklih šest meseci bilo naročito mnogo posla, jer Mehanizam sve više preuzima odgovornost za preostale funkcije i obaveze MKSR, između ostalog i odgovornost za rukovođenje Pritvorskom jedinicom Ujedinjenih nacija. Osim toga, predsednik je izvestio da se i dalje ostvaruje napredak u izgradnji trajnog objekta Mehanizma u Arushi, i izrazio zahvalnost Vladi Tanzanije i raznim službama Sekretarijata Ujedinjenih nacija na podršci i saradnji.

Predsednik Meron je skrenuo pažnju na glavne izazove s kojima se Mehanizam i dalje suočava, konkretno, na hapšenje lica optuženih pred MKSR koja su u bekstvu i na relokaciju jednog malog broja osoba koje je MKSR oslobodio krivice ili koji su odslužili kazne. Predsednik je istakao da iako aktivnosti samog Mehanizma na lociranju optuženih u bekstvu i dalje traju, “angažovanje i posvećenost država članica je od presudne važnosti ako želimo da obezbedimo njihovo hapšenje”. Dodao je da to važi i u vezi s relokacijama, jer Mehanizam “zavisi od angažovanja međunarodne zajednice kako bi se rešio humanitarni izazov koji ovo pitanje predstavlja”.

Predsednik Meron je takođe istakao da je Mehanizam podneo izveštaj u vezi s procenom od strane Saveta bezbednosti rada Mehanizma tokom početnog perioda funkcionisanja. Dodao je da, kako se bliži kraj početnog perioda funkcionisanja Mehanizma, “Mehanizam sve više stoji na sopstvenim nogama, kao zasebna institucija: institucija koja izvlači pouke iz iskustava svojih prethodnika i ispunjava svoj mandat na efikasan i štedljiv način”.

Zaključujući svoje obraćanje, predsednik je naglasio da u svetu kojim i dalje haraju oružani sukobi, nasilje nad civilima i kršenja humanitarnog prava, “ne smemo potceniti vrednost institucija poput Mehanizma koje pokazuju da poštovanje vladavine prava mora imati primat, da ne možemo i nećemo tolerisati nekažnjivost za teške povrede međunarodnog prava, te da pravda može biti ostvarena na efikasan i ekonomičan način, a ipak u skladu s najvišim mogućim standardima