Predsednik Meron predstavio treći Godišnji izveštaj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija

Predsednik
Arusha, Haag
Sudija Theodor Meron, Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove
Sudija Theodor Meron, Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove

Predsednik Theodor Meron danas je predstavio treći Godišnji izveštaj Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, u kojem su istaknuta dostignuća Mehanizma ostvarena tokom protekle godine kao i izazovi s kojima se trenutno suočava.

Predsednik Meron je naglasio da je “Mehanizam predvodnik na polju međunarodne pravde, svakodnevno pokazujući da je s odgovarajućom organizacijom, infrastrukturom i rukovodstvom moguće nadograditi iskustva prvih modernih međunarodnih sudova i funkcionisati na efikasan način i samo uz nužne troškove”. Kao primer je naveo da je u decembru prošle godine izrečena prva presuda po žalbi pred Mehanizmom, u predmetu Tužilac protiv Augustina Ngirabatwarea, bez ikakvih odlaganja, uprkos kompleksnoj prirodi tog predmeta. Predsednik Meron je izrazio svoju uverenost da će, oslanjajući se na inovativne tehnike rukovođenja resursima, Mehanizam biti u stanju da ponovi ovaj uspeh u budućim prvostepenim i drugostepenim postupcima.

Predsednik se nakon toga osvrnuo na prenošenje funkcija sa MKSR i MKSJ, napomenuvši da je dosadašnji napredak ostvaren neometano i u skladu sa zadatim rokovima. U tom pogledu, predsednik Meron je izjavio da će ove godine Mehanizam preuzeti punu odgovornost za trajne funkcije MKSR, dok će u vezi sa MKSJ taj proces biti okončan planiranim zatvaranjem Međunarodnog suda 2017. godine. U vezi s predstojećim zatvaranjem MKSR, predsednik Meron je iskoristio ovu priliku da oda počast sudiji Vagnu Joensenu, predsedniku MKSR, kao i svim bivšim i sadašnjim čelnim ljudima, sudijama i zaposlenima MKSR, kao i drugim akterima, dodavši: “Čast mi je što nastavljam njihov rad kroz Mehanizam”.

U vezi sa izazovima s kojima se Mehanizam suočava, predsednik je izvestio o tekućoj izgradnji novog objekta Mehanizma u Arushi. Predsednik je takođe pozvao sve države članice da podrže napore tužioca Mehanizma na lociranju poslednjih preostalih optuženih pred MKSR koji su u bekstvu, naglašavajući važnost toga da svi optuženi budu izvedeni pred lice pravde. Osim toga predsednik je napomenuo da relokacija osoba koje su oslobođene krivice ili su puštene na slobodu, koje nisu u mogućnosti da se vrate u svoje države i dalje predstavlja ključni izazov za međunarodno pravosuđe, i pozvao sve predstavnike da sarađuju s Mehanizmom u vezi sa eventualnim mogućnostima za relokaciju.

Zaključujući svoje obraćanje, predsednik Meron je još jednom naglasio svoju zahvalnost međunarodnoj zajednici, uključujući i zemlje domaćine, Tanzaniju i Holandiju, dodavši: “Dok nastojimo da ispunimo svoj mandat na najbolji mogući način, podrška Ujedinjenih nacija i država članica čine polaznu osnovu svih naših napora”.