Predsednik Theodor Meron danas je predstavio treći Godišnji izveštaj Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, u kojem su istaknuta dostignuća Mehanizma ostvarena tokom protekle godine kao i izazovi s kojima se trenutno suočava.

Predsednik Meron je naglasio da je “Mehanizam predvodnik na polju međunarodne pravde, svakodnevno pokazujući da je s odgovarajućom organizacijom, infrastrukturom i rukovodstvom moguće nadograditi iskustva prvih modernih međunarodnih sudova i funkcionisati na efikasan način i samo uz nužne troškove”. Kao primer je naveo da je u decembru prošle godine izrečena prva presuda po žalbi pred Mehanizmom, u predmetu Tužilac protiv Augustina Ngirabatwarea, bez ikakvih odlaganja, uprkos kompleksnoj prirodi tog predmeta. Predsednik Meron je izrazio svoju uverenost da će, oslanjajući se na inovativne tehnike rukovođenja resursima, Mehanizam biti u stanju da ponovi ovaj uspeh u budućim prvostepenim i drugostepenim postupcima.

Predsednik se nakon toga osvrnuo na prenošenje funkcija sa MKSR i MKSJ, napomenuvši da je dosadašnji napredak ostvaren neometano i u skladu sa zadatim rokovima. U tom pogledu, predsednik Meron je izjavio da će ove godine Mehanizam preuzeti punu odgovornost za trajne funkcije MKSR, dok će u vezi sa MKSJ taj proces biti okončan planiranim zatvaranjem Međunarodnog suda 2017. godine. U vezi s predstojećim zatvaranjem MKSR, predsednik Meron je iskoristio ovu priliku da oda počast sudiji Vagnu Joensenu, predsedniku MKSR, kao i svim bivšim i sadašnjim čelnim ljudima, sudijama i zaposlenima MKSR, kao i drugim akterima, dodavši: “Čast mi je što nastavljam njihov rad kroz Mehanizam”.

U vezi sa izazovima s kojima se Mehanizam suočava, predsednik je izvestio o tekućoj izgradnji novog objekta Mehanizma u Arushi. Predsednik je takođe pozvao sve države članice da podrže napore tužioca Mehanizma na lociranju poslednjih preostalih optuženih pred MKSR koji su u bekstvu, naglašavajući važnost toga da svi optuženi budu izvedeni pred lice pravde. Osim toga predsednik je napomenuo da relokacija osoba koje su oslobođene krivice ili su puštene na slobodu, koje nisu u mogućnosti da se vrate u svoje države i dalje predstavlja ključni izazov za međunarodno pravosuđe, i pozvao sve predstavnike da sarađuju s Mehanizmom u vezi sa eventualnim mogućnostima za relokaciju.

Zaključujući svoje obraćanje, predsednik Meron je još jednom naglasio svoju zahvalnost međunarodnoj zajednici, uključujući i zemlje domaćine, Tanzaniju i Holandiju, dodavši: “Dok nastojimo da ispunimo svoj mandat na najbolji mogući način, podrška Ujedinjenih nacija i država članica čine polaznu osnovu svih naših napora”.