Predsednik Meron predstavio izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Predsednik
Arusha, Haag
Predsednik Theodor Meron
Predsednik Theodor Meron

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), sudija Theodor Meron, danas se obratio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi predstavio najnoviji polugodišnji izveštaj o napretku ostvarenom u radu Mehanizma.

Predsednik je napomenuo da je Mehanizam u izveštajnom periodu preuzeo nadležnost nad ponovnim suđenjem u postupku protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića, kao i nad žalbenim postupcima u predmetima protiv Radovana Karadžića i Vojislava Šešelja.

Osim toga, tokom ovog izveštajnog perioda, sudije Mehanizma su izdale gotovo 200 odluka i naloga po raznim pitanjima, od zahteva za pružanje pomoći nacionalnim pravosudnim vlastima do podnesaka s navodima o nepoštovanju suda. Predsednik je naglasio da sudije obavljaju svoj rad sa udaljenih lokacija širom sveta “pažljivo i marljivo, ispunjavajući najviše moguće standarde”.

Osvrćući se na druga pitanja iz nadležnosti Mehanizma, predsednik Meron je istakao neometano prenošenje preostalih funkcija Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) na Mehanizam nakon zatvaranja MKSR u decembru 2015. Predsednik je takođe obavestio Savet bezbednosti o napretku u izgradnji novog objekta ogranka u Arushi, potvrdivši da se projekat približava završetku. S tim u vezi izrazio je duboku zahvalnost na podršci Vlade Ujedinjene Republike Tanzanije kao i na pomoći raznih službi Sekretarijata Ujedinjenih nacija.

Predsednik je dodao da je značajan napredak ostvaren u još nekoliko sfera rada Mehanizma, uključujući kontinuirani prenos spisa MKSR i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na Mehanizam, olakšavanje pristupa tim spisima kao i unapređenje procesa u vezi s pružanjem podrške nacionalnim pravosudnim sistemima. Predsednik Meron je takođe izrazio zahvalnost Vladi Holandije, istakavši da je u Holandiji usvojen zakon koji pruža nacionalnu zakonsku osnovu za sprovođenje odredbi Sporazuma o sedištu suda u toj zemlji i da se očekuje da i sam taj Sporazum uskoro stupi na snagu.

Komentarišući hapšenje begunca Ladislasa Ntaganzwe, optuženog pred MKSR, koje je izvršeno prošlog decembra, predsednik je potvrdio da je g. Ntaganzwa u martu 2016. prebačen u Ruandu, u skladu s odlukom MKSR o prosleđivanju njegovog predmeta. Predsednik je dodao da Mehanizam već vrši nadzor nad ovim postupkom, u skladu sa svojim Statutom, i zahvalio se kenijskoj sekciji Međunarodne komisije pravnika na pomoći s tim u vezi. Predsednik je naglasio značaj nastavljanja rada na pronalaženju preostalih osam begunaca optuženih pred MKSR i ponovio da su “kontinuirana podrška i angažovanje država članica u vezi s aktivnostima na pronalaženju od presudne važnosti ukoliko želimo da obezbedimo da preostali optuženi koji su u bekstvu budu uhapšeni.”

Osim toga, predsednik Meron je objavio da je s Republikom Mali nedavno potpisan sporazum o izvršenju kazni, i apelovao na druge države da sklope slične sporazume kako bi se “proširila sposobnost Mehanizma za izvršenje kazni, koja je od ključne važnosti”.

Predsednik je još jednom skrenuo pažnju na sve hitniju situaciju u vezi s relokacijom malog broja pojedinaca u Arushi koji su ili oslobođeni pred MKSR ili su odslužili kazne koje im je izrekao taj Međunarodni sud, nazvavši je “trajnim humanitarnim izazovom” i primetivši da je Mehanizam i dalje zavisan od pomoći međunarodne zajednice u rešavanju te situacije.

Na kraju, predsednik Meron je naglasio da “ovom Savetu obećavam da ćemo nastaviti da sažimamo i formulišemo najbolju praksu, da uvodimo inovacije gde god je to moguće i nastojimo da ostvarimo sve veću efikasnost, a da pritom nećemo nikada zaboraviti našu temeljnu ulogu suda, niti užasna zverstva koja su dovela do našeg osnivanja. Uveren sam da će, postupajući tako, Mehanizam ne samo ispuniti svoje obaveze prema međunarodnim sudovima koji su mu prethodnici, pogođenim zajednicama u Ruandi i na prostoru bivše Jugoslavije, hrabrim žrtvama i svedocima, kao i prema ovom Savetu, već da će to učiniti u skladu s najvišim mogućim standardima“.