Predsednik Meron predstavio drugi godišnji izveštaj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija

Predsednik
Haag
Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), sudija Theodor Meron
Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), sudija Theodor Meron

Predsednik Theodor Meron juče je predstavio drugi godišnji izveštaj Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) Generalnoj skupštini UN. U svom drugom obraćanju Generalnoj skupštini u ime MMKS, predsednik Meron je izvestio o napretku koji je MMKS ostvario i istakao da se Mehanizam suočava s dva vodeća izazova: hapšenje pojedinaca protiv kojih je MKSR podigao optužnice i koji još nisu uhapšeni, i premeštanje pojedinaca koji su oslobođeni krivice ili su odslužili svoje zatvorske kazne.

Predsednik Meron je izvestio da MMKS ostvaruje dobar napredak u preuzimanju relevantnih funkcija, istakavši da je, u saradnji s međunarodnim krivičnim sudovima za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Ruandu (MKSR), već okončao ili je u postupku okončanja prebacivanja odgovornosti u vezi sa zaštitom svedoka, arhivama i drugim pitanjima. S tim u vezi, predsednik Meron je naglasio svoju zahvalnost na saradnji predsednika MKSR-a i tužilaca, sekretara, sudija i osoblja MKSR i MKSJ. U širem smislu, predsednik Meron je istakao da je podrška međunarodne zajednice, uključujući i zemlje domaćina MMKS, Tanzaniju i Holandiju, od presudnog značaja za njegov uspeh.

Što se tiče pravosudnih aktivnosti, predsednik je izjavio da je MMKS na putu da izrekne svoju prvu presudu po žalbi, kako se predviđa, krajem ove godine. On je takođe napomenuo da je MMKS izdao odluke i naloge u vezi s nizom drugih pitanja, i govorio je o naporima MMKS u pogledu saradnje s vlastima nacionalnih jurisdikcija.

Što se tiče izazova s kojima se MMKS suočava, predsednik je pozvao sve države članice da pruže pomoć tužiocu u lociranju preostalih optuženih u bekstvu, konstatujući da je neophodno da se ponovi uspeh MKSJ koji je locirao sva lica protiv kojih je podigao optužnice. Predsednik je takođe objasnio da je od suštinskog značaja  za kredibilitet međunarodnih institucija da pojedinci koji su oslobođeni krivice ili pušteni na slobodu budu premešteni, te pozvao delegacije da o ovom pitanju razgovaraju sa svojim nacionalnim vladama.

U zaključku, predsednik Meron je objasnio da su MKSJ i MMKS organizacije koje možda mogu “poslužiti kao preteče novog doba – jednog novog sveta – u kojem je poštovanje vladavine prava univerzalno, a koncept nekažnjivosti prepušten istoriji.

Mehanizam, koji je osnovao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, ima zadatak da nastavi više ključnih funkcija MKSJ i MKSR.