Predsednik Meron održao uvodne govore na večeri Sindikata zaposlenih MKSR i na Okruglom stolu tužioca u Arushi povodom zatvaranja MKSR

Predsednik
Arusha
Sudija Theodor Meron, Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove
Sudija Theodor Meron, Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove

U sklopu manifestacija organizovanih povodom obeležavanja zatvaranja Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR), predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (Mehanizam), sudija Theodor Meron, održao je uvodne govore na večeri Sindikata zaposlenih MKSR i na Okruglom stolu u organizaciji tužioca koji su organizovani ove sedmice u Arushi, Tanzanija.

Tokom večere Sindikata zaposlenih MKSR, koja je održana u utorak 1. decembra, predsednik Meron odao je počast naporima koje su tokom protekle dve decenije uložile sudije, čelni ljudi, branioci i zaposleni MKSR, ističući ključnu ulogu koju su oni imali u okončanju mnogih istorijskih suđenja, značajno doprinoseći na brojne druge načine radu MKSR. Izneo je svoja uveravanja okupljenima na tom skupu da su “vaš rad, vaši napori, vaša posvećenost MKSR tokom proteklih godina, neće biti zaboravljeni”. Predsednik Meron je napomenuo da će nasleđe MKSR “nastavliti zagovornici i aktivisti, tužioci i pravnici u svakoj od država koja u MKSR traži primere i nastoji da zatvori prostor za nekažnjivost kada su u pitanju međunarodni zločini”.

Predsednik se danas takođe obratio okupljenima na okruglom stolu koji je organizovao Hassan B. Jallow, tužilac Mehanizma i MKSR.

Govoreći o razvoju događaja na polju međunarodnog pravosuđa u poslednje dve decenije, predsednik Meron je naglasio neospornu važnost rada međunarodnih sudova poput MKSR i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Takođe je objasnio da su oni “pomogli da se otelotvori i učvrsti posvećenost međunarodne zajednice principima  […] da najteži zločini ne smeju i neće biti ignorisani […] i obezbeđivanju toga da poštovanje vladavine prava bude ključni korak ka ostvarenju dugoročnog mira nakon sukoba i efikasnoj zaštiti ljudskih prava”.

Predsednik Meron je govorio posebno o mnogim načinima na koje su međunarodni sudovi postavili ključne primere i ponudili resurse onima koji u nacionalnim pravosudnim sistemima nastoje da okončaju nekažnjivost na lokalnom nivou. U tom smislu je naglasio da “budućnost ere pozivanja na odgovornost koja je započela pre dve decenije zavisi na vrlo konkretan način od angažovanja na nacionalnom nivou i na podršci, kako unutar nacionalnih pravosudnih sistema, tako i izvan njih, praktičnoj primeni principa komplementarnosti”.

Zaključujući svoje obraćanje, predsednik Meron je istakao jedinstvenu ulogu koju su međunarodni sudovi odigrali u formiranju generacije mladih pravnika i stručnjaka koji će “[…] nastaviti borbu protiv nekažnjivosti i iznalaziti nove i smislene načine da obezbede da naša zajednička budućnost bude zasnovana na principima pozivanja na odgovornost i fundamentalnom poštovanju vladavine prava”.