Predsednik Meron održao predavanje na regionalnom kursu međunarodnog humanitarnog prava MKCK za arapske diplomate u Abu Dabiju

Predsednik
Arusha, The Hague
Predsednik MMKS sudija Theodor Meron
Predsednik MMKS sudija Theodor Meron

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), sudija Theodor Meron, održao je u sredu, 12. oktobra 2016. predavanje na temu Krivično sankcionisanje kršenja međunarodnog humanitarnog prava: lekcije međunarodnih mehanizama krivičnog pravosuđa na regionalnom kursu međunarodnog humanitarnog prava za arapske diplomate u Abu Dabiju, Ujedinjeni Arapski Emirati. Ovaj kurs, koji su zajednički organizovali Međunarodni komitet crvenog krsta (MKCK) i Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, okupio je međunarodne pravne stručnjake i regionalne diplomate s arapskog govornog područja kako bi vodili diskusije o ulozi i primeni međunarodnog humanitarnog prava.

Predsednik Meron je naglasio ključnu ulogu koju su Međunarodni krivični sud za Ruandu (MKSR) i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) imali u jačanju i tumačenju normi i principa međunarodnog humanitarnog prava u kontekstu međunarodnih postupaka time što su pomogli da se “protumače konture i karakter tog polja pravne nauke na suštinski način, na način koji ima odjeka daleko izvan postupaka i čak sudova na koje se neposredno odnosi”.

Predsednik Meron je dalje naglasio doprinos koji su ova dva međunarodna suda dala ne samo kažnjavanju za povrede međunarodnog humanitarnog prava, već i poštovanju međunarodnog humanitarnog prava i napomenuo da su “MKSJ i MKSR bili na čelu procesa artikulisanja i razjašnjavanja elemenata zločina i različitih vidova individualne krivične odgovornosti. Na taj način oni su unapredili zaštitu koju pruža međunarodno humanitarno pravo pomažući da se parametri odgovornosti i obaveza učine jasnijim”.

Završavajući svoje obraćanje predsednik Meron se osvrnuo na važnost potvrđivanja principa individualne krivične odgovornosti i poštovanja vladavine prava u globalnim naporima da se kultura nekažnjivosti zameni kulturom pozivanja na odgovornost. Takođe je podvukao da se “moraju uložiti svi mogući napori kako bi se podržali sudovi — bez obzira da li su na nacionalnom, regionalnom ili međunarodnom nivou — koji nastoje da utvrde individualnu krivičnu odgovornost za kršenja međunarodnog humanitarnog prava”.

Ovaj skup predstavlja deo serije kurseva koje vodi MKCK koji imaju za cilj da pomognu diplomatskoj zajednici arapskog govornog područja da učvrsti poznavanje međunarodnog humanitarnog prava i njegovu primenu u nacionalnim pravosudnim sistemima.