Predsednik Meron održao govor na 111. godišnjem sastanku Američkog društva za međunarodno pravo

Predsednik
Arusha, Haag
Predsednik, Judge Theodor Meron
Predsednik, Judge Theodor Meron

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS ili Mehanizam), sudija Theodor Meron, u petak, 14. aprila 2017, održao je govor na 111. godišnjem sastanku Američkog društva za međunarodno pravo u Washingtonu, Sjedinjene Američke Države. Govoreći na panelu pod nazivom “Budućnost međunarodnog krivičnog pravosuđa”, predsednik Meron je izložio ključnu ulogu međunarodnih krivičnih sudova u tom kontekstu tokom prethodne dve decenije i naglasio njihovu kontinuiranu važnost u nastojanjima da se učvrsti poštovanje vladavine prava i obezbedi borba protiv nekažnjivosti za teške povrede međunarodnog prava.

Organizovan na temu “Šta vrednuje međunarodno pravo” (What International Law Values), ovogodišnji sastanak je pružio priliku velikom broju međunarodnih pravnika, pravnih stručnjaka, predstavnika akademske zajednice i diplomata da kroz 40 panel diskusija istraže širok spektar tema i da ostvare kontakt s renomiranim autoritetima na polju međunarodnog prava.

Američko društvo za međunarodno pravo je neprofitna i nepolitička obrazovna organizacija članova, osnovana 1906. godine s ciljem da unapredi proučavanje međunarodnog prava i promoviše uspostavljanje i održavanje međunarodnih odnosa na osnovu prava i pravde.