Predsednik Meron izvestio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o ostvarenom napretku u radu

Predsednik
Arusha, Haag
Predsednik Theodor Meron | UN Photo/Manuel Elias
Predsednik Theodor Meron | UN Photo/Manuel Elias

Predsednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), sudija Theodor Meron, danas je predstavio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija svoj poslednji izveštaj u svojstvu predsednika Mehanizma, i istakao najznačajnije događaje u radu Mehanizma.

U svom obraćanju, predsednik Meron je istakao budžetske i operativne izazove s kojima se Mehanizam suočavao tokom prethodnih šest meseci, naglasivši da je uprkos tim izazovima ostvaren značajan napredak ka okončanju mandata Mehanizma. Ističući kontinuirane napore Mehanizma da obezbedi da se ključne rezidualne funkcije izvršavaju s nepokolebljivim profesionalizmom, predsednik Meron je posebnu zahvalnost izrazio sekretaru, g. Olufemiju Eliasu, na njegovom “vođstvu, postojanom integritetu i odličnom rukovođenju”.

Osvrćući se na važne prekretnice, predsednik Meron je istakao nedavno usvajanje Pravilnika o pritvoru, kojim su uređena pravila i za Arushu i za Hag, kao i usvajanje izmena i dopuna Pravilnika o postupku i dokazima, što odslikava“nepokolebljivo nastojanje [Mehanizma] da iznađe načine da unapredi svoje metode i rad, te služi kao uzor za sudove u drugim pravosudnim sistemima”.

Predsednik je nadalje obavestio Savet o neometanom završetku prvog pravosudnog pretresa u septembru u novoj, namenski izgrađenoj, sudnici u Arushi u postupku zbog nepoštovanja suda u predmetu Turinabo i drugi, i zahvalio Vladi Ruande na njenoj dragocenoj saradnji u izvršenju naloga za hapšenje i prebacivanje optuženih u tom predmetu.

Predsednik Meron je takođe izvestio Savet o važnim koracima preduzetim kako bi se obezbedilo neometano prenošenje predsedničkih funkcija na novog predsednika Mehanizma, sudiju Carmela Agiusa, u januaru. Osvrćući se na gotovo sedam godina svog predsedavanja Mehanizmom, predsednik Meron istakao je neke od najznačajnijih dostignuća, dok je posebno zahvalio šefici sbog kabineta i glavnom pravnom savetniku, gđi Gabrielle McIntyre, i celokupnom osoblju na posvećenosti tome da Mehanizam bude “primer toga šta jedan međunarodni krivični sud može i treba da bude”.

Predsednik Meron se dalje osvrnuo na neke od stvari zbog kojih žali, uključujući duboko žaljenje zbog toga što nije pronađeno drugačije i bolje rešenje za situaciju u kojoj se našao sudija Aydin Sefa Akay. Predsednik je u tom kontekstu napomenuo: “U vreme kada se svet suočava sa duboko uznemirujućim tendencijama u vezi s potkopavanjem nezavisnog sudstva i slabljenjem vladavine prava, mi u Ujedinjenim nacijama jednostavno ne možemo sebi priuštiti da budemo bilo šta drugo osim primera drugima kad je reč o postupanju u slučajevima ometanja sudijske nezavisnosti i preduzimanja aktivnosti koje su u suprotnosti s imunitetom koji nude Ujedinjene nacije”.

Uprkos stvarima zbog kojih žali, predsednik Meron je izjavio da je izuzetno ponosan na ono što je postignuto na Mehanizmu tokom proteklih sedam godina, napominjući da je za vreme njegovog predsedavanja usvojen Pravilnik o postupku i dokazima, sudije su položile zakletvu, i ogranci Mehanizma su počeli s radom. Sudije su usvojile  kodeks profesionalnog ponašanja sudija, koji predstavlja inovaciju, i revidirale taj kodeks kako bi uključio disciplinske procedure, što “odražava važnost pozivanja na odgovornost u svim aspektima rada sudija”. Tokom predsednikovog mandata, odgovornost za pravosudne aktivnosti, kao i za nepravosudne rezidualne funkcije, prenesena je sa MKSR i MKSJ i neometano se izvršava “u skladu s najvišim standardima”, i Mehanizam je preduzeo potrebne korake kako bi samostalno funkcionisao. Predsednik Meron se osvrnuo i na to da je Mehanizam “pokazao da model po kojem sudije rade bez ličnog prisustva može funkcionisati efikasno i ekonomično, uz puno poštovanje ispravne zakonske procedure”.

Predsednik je takođe podsetio da je Mehanizam izgradio novi, minimalistički objekat u Arushi, zahvaljujući izuzetnoj velikodušnosti Vlade Tanzanije, i da je u tom novom objektu započeo značajne tradicije, organizujući  sudski kolokvijum za nacionalne, regionalne i međunarodne sudije i posete velikog broja raznih zvaničnika koji nastoje da uče iz prakse Mehanizma, te da rukovodi jednom od vodećih pravnih biblioteka u regionu i omogućava pristup toj biblioteci.

Predsednik Meron je podsetio i na značajna dostignuća ogranka u Hagu,  uključujući otvaranje novog Informativnog centra o MKSJ u Sarajevu i pozitivne indikacije dobijene i u Hrvatskoj i u Srbiji u vezi s osnivanjem informativnih centara u tim državama.

Predsednik je napomenuo da je sve to vreme njegovim kolegama i njemu “bio prioritet da izgradimo jednu uzornu instituciju Ujedinjenih nacija”. Predsednik Meron je podsetio da je izuzetni kadrovski sastav Mehanizma, koji čine osobe iz preko 70 država, u više navrata prevazišao cilj generalnog sekretara da se uspostavi rodna jednakost. Predsednik je pohvalio zaposlene Mehanizma i izjavio da su svojim “profesionalizmom i talentom, svojom snalažljivošću i fleksibilnošću, ti kadrovi bili od neprocenjive važnosti u stvaranju onoga što je Mehanizam danas ”.

Završavajući svoje obraćanje, predsednik se prisetio da su Ujedinjene nacije osnovane posle užasa Holokausta i globalne potrebe, koja je došla posle njega, da se “ponovo uspostavi vera u temeljna ljudska prava, ljudsko dostojanstvo i vrednost pravde i vladavine prava”. Napomenuo je da ad hoc međunarodni sudovi, i Mehanizam kao njihov naslednik, nastavljaju da služe kao simbol tih osnovnih vrednosti.