Predsednik Meron govorio o MMKS kao novom modelu međunarodnog pravosuđa

Predsednik
Haag
Dr Abi Williams, predsednik Haškog instituta, sudija Theodor Meron, predsednik MMKS, Dr Fidelma Donlon, sekretar Specijalizovanih veća Kosova i profesor doktor Carsten Stahn, šef katedre za međunarodno krivično pravo i globalnu pravdu i direktor Grotius centra za međunarodne pravne studije Univerziteta u Leidenu
Dr Abi Williams, predsednik Haškog instituta, sudija Theodor Meron, predsednik MMKS, Dr Fidelma Donlon, sekretar Specijalizovanih veća Kosova i profesor doktor Carsten Stahn, šef katedre za međunarodno krivično pravo i globalnu pravdu i direktor Grotius centra za međunarodne pravne studije Univerziteta u Leidenu

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (“Mehanizam”), sudija Theodor Meron, juče je učestvovao u panel-diskusiji pod nazivom “Razgovor o novim modelima međunarodnih sudova”, koja je održana u Haškom institutu za globalnu pravdu (The Hague Institute for Global Justice). Predsednik Haškog instituta, Dr Abi Williams, bio je moderator razgovora koji su vodili predsednik Meron, sekretar Specijalizovanih veća Kosova, Dr Fidelma Donlon, i šef katedre za međunarodno krivično pravo i globalnu pravdu i direktor Grotius centra za međunarodne pravne studije Univerziteta u Leidenu, profesor doktor Carsten Stahn.

Ovaj skup je pružio jedinstvenu priliku za više od 150 predstavnika međunarodne zajednice u Hagu da diskutuju o specifičnim aspektima ovih dveju institucija, tome kako se razlikuju od drugih međunarodnih sudova, kao i o njihovom mogućem doprinosu budućim naporima na pozivanju na odgovornost.

U svom obraćanju predsednik Meron se osvrnuo na nekoliko značajnih odlika Mehanizma u odnosu na Međunarodni krivični sud za Ruandu i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, ističući da je važna i jedinstvena odlika Mehanizma njegova “prevashodna i eksplicitna obaveza da bude mala i efikasna institucija” u skladu s mandatom koji mu je poverio Savet bezbednosti.

Predsednik se osvrnuo na neke od novih karakteristika u Sudskim većima kako bi pokazao na koji način Mehanizam funkcioniše kao mala, privremena i efikasna institucija. Te karakteristike, na primer, uključuju činjenicu da Mehanizam ima spisak sudija u pripravnosti koji obavljaju svoje dužnosti za Mehanizam samo po potrebi, mogućnost da sudije obavljaju pravosudni rad na daljinu, sem ukoliko budu pozvani u sedište jednog od dva ogranka Mehanizma, kao i isplaćivanje naknada sudijama samo za one dane tokom kojih obavljaju svoje dužnosti. Predsednik Meron je napomenuo da će se ovim i drugim merama postići “značajno smanjenje troškova pravosudnih postupaka u poređenju s druga dva međunarodna suda” što će omogućiti Mehanizmu da “postane novi model međunarodnog suda, koji je manji i efikasniji, dok istovremeno nastavlja da ispunjava najviše međunarodne standarde zakonitog pravnog postupka”.