Predsednik Agius održao uvodni govor na predstavljanju projekta „Usmena istorija MKSJ“

Mehanizam
Haag
Predsednik Agius održao uvodni govor na predstavljanju projekta „Usmena istorija MKSJ“

Dana 4. aprila 2022, sudija Carmel Agius, predsednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) održao je uvodni govor na događaju organizovanom od strane Sense Centra za tranzicijsku pravdu, Centra za postkonfliktna istraživanja, Informativnog centra o MKSJ grada Sarajeva i Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) povodom obeležavanja 30. godišnjice početka opsade Sarajeva i početka rata u BiH.

Predsednik je govorio na predstavljanju projekta Sense Centra za tranzicijsku pravdu „Usmena istorija MKSJ“, koji se delom temelji na sudskoj arhivskoj građi MKSJ-a i Mehanizma. Promocija je održana u sarajevskoj Vijećnici.

Predsednik Agius je čestitao Sense Centru na njihovom izuzetnom dostignuću, napominjući da projekat „Usmena istorija MKSJ-a“ predstavlja važan istorijski zapis o iskustvima i naporima zaposlenih u MKSJ-u tokom odlučnog traganja za pravdom za žrtve sukoba u bivšoj Jugoslaviji.

Pored predsednika Agiusa, na promociji su govorili i Ivo Komšić, predsednik Saveta gradonačelnice grada Sarajeva za Informativni centar, bivši gradonačelnik grada Sarajeva i član ratnog Predsjedništva BIH, kao i direktor SENSE Centra Mirko Klarin i saradnik SENSE Centra Miralem Smajlović.