Predsednica Gatti Santana otvorila peti ciklus Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja

Predsednik
The Hague
Predsednica Gatti Santana otvorila peti ciklus Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja

Sutkinja Graciela Gatti Santana, predsednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) otvorila je danas peti ciklus Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja Mehanizma (Program). Predsednica Gatti Santana je održala online predavanje o osnivanju i nadležnostima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) kojem je prisustvovalo više od 120 studenata postdiplomaca sa 14 pravnih fakulteta i jednog fakulteta političkih nauka iz celog regiona bivše Jugoslavije.

U pozdravnim rečima studentima i profesorima sa fakulteta iz regiona, predsednica Gatti Santana je naglasila važnost umrežavanja studenata iz regiona bivše Jugoslavije, koji se aktivno bave pitanjem značaja nasleđa MKSJ i o toj temi posvećeno diskutuju. Ona je ukazala i na značaj obrazovanja studenata i mladih pravnika o nadležnostima MKSJ i Mehanizma, i razvijanja veština neophodnih za primenu znanja o istorijskom doprinosu MKSJ u radu na domaćem ili međunarodnom nivou. Predsednica je tokom predavanja predstavila studentima opšti uvid u istorijat i politički kontekst osnivanja MKSJ, kao i u njegov mandat i jurisdikciju.

Program pod nazivom “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred MKSJ“ sastoji se od serije predavanja koja će tokom nekoliko meseci održati različiti predavači iz samog Mehanizma, bivši zaposlenici MKSJ, kao i drugi nezavisni eksperti. Program je usredsređen na noviju istoriju regiona, ulogu i doprinos MKSJ i načela međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava. U ovogodišnjem Programu učestvuju sledeći fakulteti: Univerzitet Union u Beogradu, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet u Nišu, Univerzitet Haxhi Zeka u Peći, Univerzitet u Podgorici, Univerzitet u Prištini, Sveučilište u Rijeci, Univerzitet u Sarajevu (Pravni fakultet i Fakultet političkih nauka), Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju, Sveučilište u Splitu, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište/Univerzitet u Vitezu, Sveučilište u Zagrebu i Univerzitet u Zenici.

Regionalni program univerzitetskih video predavanja deo je šireg Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI). Zajedno sa univerzitetima koji učestvuju u Programu, PMI je 2019. godine oformio regionalnu mrežu pravnih fakulteta – prvu te vrste – u okviru koje studenti prava iz različitih država mogu zajedno učiti i diskutovati o radu MKSJ i njegovom nasleđu. Video predavanja omogućuju studentima ne samo da steknu znanje, stručnost i razumevanje međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava, već služe i kao platforma za dijalog studenata prava iz regona bivše Jugoslavije.

Od januara 2019. godine, kada je uspostavljen, PMI nastoji da doprinese podizanju svesti i znanja među zajednicama pogođenim sukobima o ratnim događajima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih, na osnovu predmeta MKSJ i Mehanizma. PMI finansijski podržava Evropska unija.