Predavanjem sekretara Abubacarra M. Tambadoua počeo drugi semestar tekućeg Regionalnog programa univerzitetskih predavanja Mehanizma

Sekretarijat
Arusha, Haag
Registrar's lecture - MIP

Sekretar Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) Abubacarr Tambadou održao je danas predavanje o ulozi i funkcijama Mehanizma za studente prava iz država nastalih raspadom bivše Jugoslavije. Njegovim predavanjem započet je drugi semestar četvrtog ciklusa Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja (Program) pod nazivom “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred MKSJ-om”.

Gospodin Tambadou je studentima predstavio istorijski kontekst u kojem je osnovan Mehanizam, a zatim je detaljno govorio o ulozi i funkcijama institucije. On je takođe ukazao na izazove sa kojima se Mehanizam suočava u nastojanju da ispuni mandat koji podrazumeva niz bitnih funkcija, preuzetih od Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Govorio je tako]e i o sličnostima i ključnim razlikama u mandatima Mehanizma i dva tribunala čije je funkcije nasledio. Sekretar je potom odgovorio na pitanja studenata, naglašavajući važnost uloge Mehanizma u očuvanju nasleđa prva dva ad hoc međunarodna krivična suda.

Današnja lekcija bila je osma u četvrtom ciklusu Programa koji je započet u oktobru 2022. predavanjem predsednice Mehanizma Graciele Gatti Santane. Preostala predavanja u međuvremenu su održali iskusni pravnici iz Ureda predsednice Mehanizma, Sudskih veća, Ureda tužitelja, kao i članovi timova odbrana. Svi oni pokrili su različite teme, poput pitanja procesuiranja zločina razaranja kulturnog nasleđa, udruženog zločinačkog poduhvata, seksualnog nasilja u ratu, a govorili su i o pravima optuženih.

Program, koji je razvio i implementirao Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI), okuplja više od 150 studenata postdiplomskih studija iz celog regiona bivše Jugoslavije, sa ciljem da inicira dijalog o nedavnoj prošlosti regiona, ulozi MKSJ-a, te načelima međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava. Četvrti ciklus Programa nastavlja se predavanjima koja će se održavati jednom sedmično do sredine marta ove godine.

Zajedno sa univerzitetima koji učestvuju u Programu, PMI je oformio regionalnu mrežu pravnih fakulteta – prvu te vrste – u okviru koje studenti prava iz različitih država mogu zajedno učiti i diskutovati o radu MKSJ-a i njegovom nasljeđu. Predavanja omogućuju studentima ne samo da steknu znanje, stručnost i razumevanje međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava, već služe kao platforma za dijalog studenata prava iz regiona.

Mreža uključuje fakultete sledećih univerziteta: Univerzitet Union u Beogradu, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Peći, Univerzitet u Podgorici, Univerzitet u Prištini, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju, Sveučilište u Splitu, Sveučilište/Univerzitet u Vitezu, Sveučilište u Zagrebu i Univerzitet u Zenici.

Od januara 2019., kada je uspostavljen, PMI nastoji da doprinese podizanju svijesti i znanja među pogođenim zajednicama o sukobima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih godina, na osnovu predmeta MKSJ-a i Mehanizma. PMI podržava Evropska unija.